2020-03-10 22:03
”Vi gläds åt resultaten i den analytiska valideringen, som ingår i vår FDA-ansökan, där våra resultat hittills möter de kriterier vi satt upp. Dock kan vi konstatera att en komponentleverantör har...
2020-01-16 08:00
”Vi är mycket glada över att dessa resultat, som ursprungligen presenterades på AACRs årsmöte 2019, publiceras i den ansedda tidskriften Clinical Cancer Research. Resultaten demonstrerar att DiviTum® kan användas...
2019-12-06 08:00
”Henrik besitter en närmast unik kombination av vetenskaplig kompetens och kommersiell erfarenhet. Med sin långa bakgrund inom diagnostik tar han med sig ett stort specifikt kunnande och ett brett kontaktnät. Henrik är en viktig...
2019-11-20 08:20
Studien är en retrospektiv analys av serumprover från en randomiserad klinisk studie på 644 kvinnor med operabel bröstcancer (före klimakteriet med HR+ bröstcancer i stadie II-IIIB). Serumprover samlades in pre-operativt...
2019-11-20 08:00
Det prognostiska värdet av DiviTum utvärderades i en prospektiv studie av 103 patienter med spridd bröstcancer som behandlades från maj 2016 till augusti 2018 på Institut Curie, Paris, med endokrin behandling och CDK4/6-hämmaren...
2019-11-15 08:00
Otti Bengtsson Gref har en lång erfarenhet av ledande positioner inom FoU området i den kommersiella diagnostikindustrin. Otti kommer närmast från rollen som R&D Director på Cavidi. Hon innehade 2010 till 2018 olika chefspositioner...
2019-10-25 11:28
”Förnyelsen av certifikatet är viktigt för Biovica eftersom det visar att våra kvalitetsprocesser uppfyller de globala kvalitetskraven. Certifieringen är en förutsättning för marknadsgodkännande i USA...
2019-10-03 08:45
Vid konferensen kommer Pontus Nobréus presentera hur blodbaserade biomarkörer kan bidra med grundläggande information för en mer effektiv process vid utveckling av cancerläkemedel. DiviTum® mäter celltillväxt och...
2019-09-18 08:00
Presentationen kommer hållas på engelska och kommer följas av en frågestund. Frågor kan ställas per telefon eller skriftligt via audiocast. Ingen för registrering krävs. För att delta per telefon, ring...
2019-09-18 08:00
Genom samarbetet kommer DiviTum® användas för att analysera blodprov tagna från deltagare i studien, som mellan 2004 till 2009 inkluderade 707 postmenopausala kvinnor med spridd bröstcancer vid 73 sjukhus, kliniker och cancercentra...

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No