Positiva resultat från svensk studie med DiviTum vid spridd bröstcancer publicerade i ansedd tidskrift

2020-03-12 08:30

Uppsala, Sverige, den 12:e mars 2020. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att resultaten från en studie av forskare vid Lunds Universitet publicerats i den ansedda tidskriften Scientific Report, en tidskrift från Nature. Resultaten stödjer att blodtestet DiviTum kan användas som prognostiskt verktyg för att utvärdera behandlingsutfall vid spridd bröstcancer.

Studien utvärderade tymidinkinasaktivitet hos 142 kvinnor med nydiagnostiserad spridd bröstcancer som ett verktyg för prognostisering och övervakning av behandling i första linjen. Aktiviteten mättes med Biovicas test DiviTum vid diagnos och efter 1, 3 och 6 månaders behandling. Patienterna i studien fick standardbehandling som hormonell terapi, cellgift och HER2-riktad behandling.

Resultaten visar att mätning av nivåer av tymidinkinasaktivitet med DiviTum förutsäger patienternas utfall och är kliniskt värdefullt för att förbättra prognostik och monitorering av behandling av nydiagnostiserad spridd bröstcancer. Sjunkande nivåer av tymidinkinasaktivitet korrelerar med förlängd tid till sjukdomsprogress och överlevnad.

”Vår studie visar att hos kvinnor med spridd bröstcancer som behandlas med dagens standardterapier kan DiviTum tillföra information om prognos och behandlingseffekt. För mig som onkolog betyder det att jag kan få kompletterande information om sjukdomens utveckling som kan påverka behandlingsbeslut med målsättningen att det ska leda till bättre utfall och livskvalitet för patienten. Vi är intresserade av att fortsätta utvärdera DiviTum för kvinnor med spridd bröstcancer i större studier,säger Anna-Maria Larsson, MD, onkolog och huvudprövare i studien vid Skånes Universitetssjukhus i Lund och Lunds Universitet.

”Studien är en stark bekräftelse av tidigare studier med spridd bröstcancer. DiviTum har använts i sju publicerade studier på mer än 1 000 patienter inom bröstcancerområdet. Studien i Lund visar att DiviTum kan användas som ett oberoende prognostiskt verktyg vid denna indikation. Målet för Biovica är att DiviTum blir ett standardverktyg för utvärdering av behandlingseffekt hos patienter med spridd bröstcancer.”, sade Anders Rylander, vd för Biovica.

Länk till publikationen: https://www.nature.com/articles/s41598-020-61416-1

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No