Investor Relations

Investerare

Här hittar du finansiell information om Biovica International AB och kan prenumerera på nyhetsbrev och rapporter. På sidan finns också information om aktien och den ekonomiska situationen.

Vid frågor kontakta IR-ansvarig: ir@biovica.com

Viktig information om Nasdaq Stockholm First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Nordic. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Investor

Here you will find financial information about Biovica International AB, and you can subscribe to newsletters and reports. The page also contains information about the stock and the financial situation.

For questions, contact the IR manager at ir@biovica.com

Important information about Nasdaq Stockholm First North

Nasdaq First North is an alternative marketplace operated by the various exchanges that are part of Nasdaq Nordic. It does not have the same legal status as a regulated market. An investment in a company traded on Nasdaq First North is riskier than an investment in a company traded on a regulated market. All companies whose shares are admitted to trading on Nasdaq First North have a Certified Adviser who monitors compliance with the rules. Nasdaq Stockholm approves the application for admission to trading on Nasdaq First North.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No