2024-04-23 16:00 Regulatory
Biovica, verksamt inom blodbaserad cancerövervakning, tillkännager ett kostnadsbesparingsprogram i Sverige och USA som kommer att resultera i årliga kostnadsbesparingar på cirka 30 miljoner kronor och en omstruktureringskostnad på...
2024-04-12 08:00 Regulatory
Biovica, aktivt inom cancermonitorering, meddelar idag att en observationsstudie med DiviTum TKa har startat på Mayo Clinic i Florida. Studien har potentialen att ytterligare att validera användbarheten av DiviTum TKa som ett effektivt verktyg...
2024-04-11 08:00 Regulatory
Valberedningen inför årsstämman 2024 bestå av tre ledamöter vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som accepterar uppdraget att ingå i valberedningen per den 31 december 2023...
2024-03-19 08:00 Regulatory
Biovica, verksamt inom blodbaserad cancerövervakning, har fått en positiv IPRP (International Preliminary Report on Patentability) som täcker användningen av TKa som en prognostisk och monitoreringsmarkör inom området immunoterapier...
2024-03-14 08:00 Regulatory Interim
Flera nya kommersiella avtal tecknade och DiviTum® TKa visar på stor nytta i klinisk rutin i USA. Väsentliga händelser under tredje kvartalet Väsentliga händelser efter periodens utgång Webcast:När: 14/3 2024 kl...
2024-03-13 08:30 Regulatory
Biovica, verksamt inom blodbaserad cancerövervakning, meddelar idag att en klinisk prövning, BettER, inleds vid Washington University School of Medicine i St. Louis. Studien syftar till att utvärdera om patienter med HR+ HER2-spridd eller...
2024-03-12 08:00 Regulatory
Biovica, verksamt inom blodbaserad cancerövervakning, har tecknat ett ramavtal (master service agreement) med ett biotechbolag som innebär att Biovica tillhandahåller sina analyser och tjänster för TKa-testning. Avtalet möjliggör...
2024-03-07 08:00 Regulatory
Biovica, verksamt inom blodbaserad cancerövervakning, har tecknat ett ramavtal (master service agreement) med ett ledande läkemedelsbolag som innebär att Biovica tillhandahåller sina analyser och tjänster för TKa-testning...
2024-01-19 08:30 Regulatory
Biovica, verksamt inom cancermonitorering, har tecknat ett samarbetsavtal för DiviTum® TKa i Spanien och Portugal med Palex Group, en ledande leverantör av sjukhusutrustning som starka meriter gällande kommersialisering av onkologiska...
2023-12-14 17:20 Regulatory
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN...

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No