2023-01-31 09:00 Regulatory
Biovica, verksamt inom monitorering av cancer, meddelar idag att resultaten från bolagets kliniska validering av blodtestet DiviTum® TKa har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Biomarkers. Resultaten, från en analys av prover och...
2022-12-15 08:00 Regulatory Interim
Lyckad kapitalanskaffning bäddar för lansering i USA Väsentliga händelser under andra kvartalet Väsentliga händelser efter periodens utgång Webcast: När: 15 december 2022 kl. 15.00 CET Var: https://www.lyyti.in/Q2-Interim-report-2022...
2022-12-13 22:00 Regulatory
Biovica, verksamt inom monitorering av cancer, meddelar idag att bolaget förväntar sig att få en CLIA-certifiering under första kvartalet 2023. Laboratory Field Services (LFS) vid California Department of Public Health (CDPH) har...
2022-12-07 08:00 Regulatory
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION...
2022-11-18 11:15 Regulatory
Stockholm, Sverige, 18 november 2022 – Biovica International AB (publ) (“Biovica” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North Premier Growth Market: BIOVIC B) offentliggjorde den 18 oktober 2022 att styrelsen beslutat om en nyemission...
2022-11-07 14:00 Regulatory
Extra bolagsstämma i Biovica International AB ("Biovica" eller "Bolaget") hölls idag i Stockholm den 7 november 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut. FÖRETRÄDESEMISSION Bolagsstämman beslutade...
2022-10-20 08:00 Regulatory
Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att Anders Morén utsetts till Chief Financial Officer (CFO). Anders Morén tillträder rollen den 1 januari 2023. Anders Morén kommer närmast från det globala läkemedelsbolaget...
2022-10-19 08:00 Regulatory
Biovica meddelar idag att bolaget har lämnat in en ansökan om CLIA-certifiering av sitt laboratorium, vilket är ännu en viktig milstolpe inför den amerikanska kommersiella lanseringen av testet DiviTum®TKa som nyligen godkändes...
2022-10-18 08:45 Regulatory
Aktieägarna i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 7 november 2022 kl. 13:00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7...
2022-10-18 08:42 Regulatory
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...

Some of our Collaborations

>3200

Numbers of patients in studies

24

Publications

10

Pharma Contracts