Biovicas DiviTum – Stark prognostisk markör vid operabel bröstcancer

2019-11-20 08:20

Uppsala, Sverige, den 20 november 2019. Biovica, verksamt inom biomarkörer för cancer, meddelade idag kliniska data som visar att DiviTum är en stark prognostisk markör vid operabel bröstcancer. Resultaten kommer att presenteras på San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS, 10-14 december 2019, världens största vetenskapliga kongress med fokus på bröstcancer.

Studien är en retrospektiv analys av serumprover från en randomiserad klinisk studie på 644 kvinnor med operabel bröstcancer (före klimakteriet med HR+ bröstcancer i stadie II-IIIB). Serumprover samlades in pre-operativt på operationsdagen. Efter fem år visade patienter med låga DiviTum-värden före operation (den lägsta kvartilen, <25 procent) en sjukdomsfri överlevnadsgrad på 81 procent mot 58 procent i gruppen med de högsta DiviTum-värdena (> 75 procent).

”Vi är mycket glada över att se dessa nya intressanta resultat. De visar att pre-operativa DiviTum-värden som uppmätts i serum är en stark prognostisk markör vid operabel bröstcancer med potential att identifiera patienter med de mest aggressiva tumörerna för att kunna anpassa deras behandling”, säger studiens ansvarige prövare Dr. Luca Malorni, Prato Hospital, Italien.

DiviTum mäter tymidinkinasaktivitet (TKa), en etablerad markör för tillväxt av cancerceller, men hittills har det funnits begränsade uppgifter om TKas roll som en prognostisk biomarkör vid operabel bröstcancer.

”Dr Malornis forskargrupp har lyckats visa prognostisk effekt hos en stor patientgrupp av kvinnor med operabel bröstcancer. Det ger oss höga förväntningar på DiviTums potential utöver monitorering av behandling av patienter med spridd bröstcancer, vilket är vårt första applikationsområde för DiviTum”, säger Anders Rylander, vd Biovica.

Titeln på postern (P5-06-11) vid San Antonio Breast Cancer Symposium är Serum thymidine kinase-1 activity (TKa) as a prognostic marker in premenopausal women with hormone receptor positive (HR+) operable breast cancer (BC).

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No