2023-03-16 08:00 Regulatory Interim
2023-03-13 16:00 Regulatory
Valberedningen inför årsstämman 2023 bestå av tre ledamöter vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som accepterar uppdraget att ingå i valberedningen per den 31 december 2022...
2023-02-08 08:00 Regulatory
Biovica, verksamt inom monitorering av cancer, meddelar idag att bolagets laboratorium i San Diego, Kalifornien, har erhållit CLIA-certifiering vilket innebär att Biovica kan starta kommersiell försäljning av DiviTum® TKa på...
2023-01-31 09:00 Regulatory
Biovica, verksamt inom monitorering av cancer, meddelar idag att resultaten från bolagets kliniska validering av blodtestet DiviTum® TKa har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Biomarkers. Resultaten, från en analys av prover och...
2022-12-15 08:00 Regulatory Interim
Lyckad kapitalanskaffning bäddar för lansering i USA Väsentliga händelser under andra kvartalet Väsentliga händelser efter periodens utgång Webcast: När: 15 december 2022 kl. 15.00 CET Var: https://www.lyyti.in/Q2-Interim-report-2022...
2022-12-13 22:00 Regulatory
Biovica, verksamt inom monitorering av cancer, meddelar idag att bolaget förväntar sig att få en CLIA-certifiering under första kvartalet 2023. Laboratory Field Services (LFS) vid California Department of Public Health (CDPH) har...
2022-12-07 08:00 Regulatory
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION...
2022-12-01 14:40
Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att bolaget har anställt ett säljteam på totalt åtta personer för att säkerställa en snabb och smidig lansering och den fortsatta kommersiella utvecklingen av...
2022-11-22 14:55
Biovica, verksamt inom monitorering av cancer, meddelar idag att den unika studiedesignen av TK IMPACT-studien, som använder blodprovet DiviTum® TKa, kommer att presenteras som en poster vid världens största bröstcancersymposium...
2022-11-22 14:50
Biovica, verksamt inom monitorering av cancer, meddelar idag att resultaten från en studie med blodprovet DiviTum® TKa kommer att presenteras vid världens största bröstcancersymposium, SABCS, den 8 december. Resultaten stöder...

Some of our Collaborations

>3200

Numbers of patients in studies

24

Publications

10

Pharma Contracts

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No