2022-11-22 14:55 Regulatory
Biovica, verksamt inom monitorering av cancer, meddelar idag att den unika studiedesignen av TK IMPACT-studien, som använder blodprovet DiviTum® TKa, kommer att presenteras som en poster vid världens största bröstcancersymposium...
2022-11-22 14:50 Regulatory
Biovica, verksamt inom monitorering av cancer, meddelar idag att resultaten från en studie med blodprovet DiviTum® TKa kommer att presenteras vid världens största bröstcancersymposium, SABCS, den 8 december. Resultaten stöder...
2022-11-18 11:15 Regulatory
Stockholm, Sverige, 18 november 2022 – Biovica International AB (publ) (“Biovica” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North Premier Growth Market: BIOVIC B) offentliggjorde den 18 oktober 2022 att styrelsen beslutat om en nyemission...
2022-11-07 14:00 Regulatory
Extra bolagsstämma i Biovica International AB ("Biovica" eller "Bolaget") hölls idag i Stockholm den 7 november 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut. FÖRETRÄDESEMISSION Bolagsstämman beslutade...
2022-10-20 08:00 Regulatory
Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att Anders Morén utsetts till Chief Financial Officer (CFO). Anders Morén tillträder rollen den 1 januari 2023. Anders Morén kommer närmast från det globala läkemedelsbolaget...
2022-10-19 08:00 Regulatory
Biovica meddelar idag att bolaget har lämnat in en ansökan om CLIA-certifiering av sitt laboratorium, vilket är ännu en viktig milstolpe inför den amerikanska kommersiella lanseringen av testet DiviTum®TKa som nyligen godkändes...
2022-10-18 08:45 Regulatory
Aktieägarna i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 7 november 2022 kl. 13:00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7...
2022-10-18 08:42 Regulatory
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...
2022-08-31 16:10 Regulatory
Årsstämman i Biovica International AB ("Biovica" eller "Bolaget") hölls idag den 31 augusti 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut. FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN Årsstämman...
2022-08-31 08:00 Regulatory Interim
Väsentliga händelser under första kvartalet · Resultat med DiviTum®TKa på ASCO · DiviTum®TKa lyfts fram på ASCO i en muntlig presentation · Biovicas CFO slutar i december 2022 ·...

Some of our Collaborations

>3200

Numbers of patients in studies

24

Publications

10

Pharma Contracts