Biovicas DiviTum validerad som en dynamisk biomarkör för spridd bröstcancer i samarbete med Institut Curie, Paris

2019-11-20 08:00

Uppsala, den 20:e november 2019. Biovica, verksamt inom biomarkörer för cancer, meddelade idag att kliniska data – som visar att DiviTum kan användas som en dynamisk, icke-invasiv biomarkör för patienter med spridd bröstcancer som behandlas med endokrin terapi och palbociclib – kommer att presenteras vid San Antonio Breast Cancer Symposium, 10-14 december 2019, världens största vetenskapliga kongress med fokus på bröstcancer.

Det prognostiska värdet av DiviTum utvärderades i en prospektiv studie av 103 patienter med spridd bröstcancer som behandlades från maj 2016 till augusti 2018 på Institut Curie, Paris, med endokrin behandling och CDK4/6-hämmaren palbociclib. Plasmaprover samlades in före behandlingsstart och efter fyra veckors behandling. DiviTum användes för att mäta tymidinkinasaktivitet i proverna (pTKa).

Låga DiviTum-värden efter fyra veckor var förknippade med längre progressionsfri överlevnad och total överlevnad jämfört med höga värden (10,4 mot 4,7 månader och inte uppnådd respektive 20 månader). Patienter med en progressionsfri överlevnad kortare tid än sex månader hade en signifikant högre pTKa-nivå vid fyra veckor (median 256 Du/L mot 100 Du/L).

”Vi har kliniskt validerat DiviTum i en väl utformad prospektiv studie med en kombination av målinriktad och endokrin behandling. Dessa lovande resultat är uppmuntrande eftersom de visar DiviTums potential att bli en kliniskt användbar dynamisk biomarkör för att övervaka effekten av palbociclib och endokrin behandling hos patienter med spridd bröstcancer”, säger prövningsledaren Dr Luc Cabel vid Institut Curie i Paris.

”Vi är stolta över att presentera fantastiska nya DiviTum-resultat i samarbete med det världsberömda Institut Curie. Uppgifterna som presenteras i studien av Dr Luc Cabel och hans kollegor utgör ytterligare en viktig validering av DiviTums förmåga att monitorera behandlingseffekten hos kvinnor med spridd bröstcancer. Studien stöder resultaten från TREnd-studien som presenterades tidigare i år och våra höga förväntningar på DiviTum att bli en rutinmässig biomarkör vid spridd bröstcancer. Med DiviTum vill vi bidra till bättre utfall för patienter patientresultat”, säger Anders Rylander, vd för Biovica.

Tymidinkinas 1 har en avgörande roll i DNA-syntes och celldelning. Tidigare studier har visat att DiviTum har potential att vara en prognostisk och monitorerande biomarkör vid spridd bröstcancer som behandlas med endokrin terapi +/- ny målinriktad terapi.

Mer data kommer att presenteras i postern (P5-01-12) vid San Antonio Breast Cancer Symposium med titeln “Plasma thymidine kinase 1 activity and outcome of ER+ HER2- metastatic breast cancer patients treated with palbociclib and endocrine therapy”.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No