Clinical Cancer Research publicerar resultat som stöder DiviTum som en teknik för tidig utvärdering vid behandling av spridd bröstcancer

2020-01-16 08:00

Uppsala, Sverige, den 16 januari 2020. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att den vetenskapliga tidskriften Clinical Cancer Research har publicerat data från TREnd-studien som visar fördelarna med att använda DiviTum[®] vid utvärdering av behandling med palbociclib hos kvinnor med spridd bröstcancer.

”Vi är mycket glada över att dessa resultat, som ursprungligen presenterades på AACRs årsmöte 2019, publiceras i den ansedda tidskriften Clinical Cancer Research. Resultaten demonstrerar att DiviTum® kan användas för att utvärdera behandlingseffekten av en CDK 4/6-hämmare vid spridd bröstcancer.”, sade Anders Rylander, vd för Biovica. "Dessa resultat är en viktig del av våra kliniska effektdata. DiviTum® har nu utvärderats i över tio studier som omfattar fler än 1 700 bröstcancerpatienter".

TREnd-studien utvärderade blodprover från 45 kvinnor med spridd bröstcancer som behandlats med palbociclib med eller utan endokrin behandling. I artikeln "Plasmatymidinkinasaktivitet som biomarkör hos patienter med luminal spridd bröstcancer behandlade med palbociclib i TREnd-studien", visade forskare att patienter med minskande nivåer av DiviTum® efter endast en månads behandling har ett betydligt bättre resultat än patienter med ökande nivåer. Tiden till progression var 3,2 respektive 9 månader.

Följaktligen ger förändringar i TK-nivåer under behandlingen viktig och tidig information för att bedöma behandlingseffekt. DiviTum® nivåer uppmätta vid progression vid palbociclib-behandling korrelerade med det kliniska resultatet av efterföljande systemisk behandling.

"Resultaten från dessa studier utgör de första bevisen för DiviTum® som en biomarkör av effekten av palbociclib vid spridd bröstcancer. De bygger på tidigare bevis från preoperativa studier.", sade Dr Luca Malorni, Prato Hospital, Italien, huvudprövare för studien. ”Resultaten behöver bekräftas i större pågående studier och är uppmuntrande vad gäller kliniskt värde. Med detta test kan vi potentiellt identifiera vilka patienter som inte kommer att ha nytta av dessa nya behandlingar och som istället bör få annan behandling”.

Clinical Cancer Research kan hittas online på http://clincancerres.aacrjournals.org/cgi/content/abstract/1078-0432.CCR-19-3271

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No