2022-12-01 14:40
Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att bolaget har anställt ett säljteam på totalt åtta personer för att säkerställa en snabb och smidig lansering och den fortsatta kommersiella utvecklingen av...
2022-11-22 14:55
Biovica, verksamt inom monitorering av cancer, meddelar idag att den unika studiedesignen av TK IMPACT-studien, som använder blodprovet DiviTum® TKa, kommer att presenteras som en poster vid världens största bröstcancersymposium...
2022-11-22 14:50
Biovica, verksamt inom monitorering av cancer, meddelar idag att resultaten från en studie med blodprovet DiviTum® TKa kommer att presenteras vid världens största bröstcancersymposium, SABCS, den 8 december. Resultaten stöder...
2021-04-23 08:30
Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att en modell för att beräkna DiviTum®TKas potentiella besparingar av vårdkostnader har utvecklats och kommer att presenteras vid den ledande hälsoekonomiska konferensen...
2021-01-18 08:00
DiviTum®TKa har valts ut för att ingå i den nya prospektiva kliniska studien TIRESIAS, i syfte att undersöka om DiviTum®TKa kan användas för att tidigt identifiera behandlingsresistens mot en CDK4/6-hämmare i kombination...
2021-01-12 11:50
Biovicas vd och huvudägare Anders Rylander har, för att underlätta administrationen av bolagets teckningsoptionsprogram 3, lånat ut 127 000 aktier till Pareto Securities AB. Programmet omfattar 200 000 optioner varav 145 000 optioner...
2020-11-23 08:00
DiviTum®TKa har valts ut för att ingå i en ny prospektiv studie av kvinnor med hormonreceptorpositiv spridd bröstcancer. Syftet med att inkludera DiviTum®TKa i studien är att undersöka om testet kan användas för...
2020-11-20 08:00
Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att positiva DiviTum®TKa-resultat från den europeiska multicenterstudien PYTHIA kommer att presenteras vid världens ledande bröstcancerkonferens, SABCS, i början av december...
2020-11-19 08:00
Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att positiva DiviTum®TKa-resultat från en klinisk studie vid University of Nebraska Medical Center och Washington University School of Medicine, USA, kommer att presenteras vid världens...
2020-11-18 08:00
18 november 2020 - Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att de första resultaten från PROMISE-studien kommer att presenteras vid San Antonio Breast Cancer Symposium, 8–11 december 2020. PROMISE-studien (NCT03281902)...

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No