Management Team

ANDERS RYLANDER (1970)
ANDERS RYLANDER (1970)CEO since 2010
Anders Rylander has an MSc in Mechanical Engineering with specialties in Industrial Economics and Management from the Swedish Royal Institute of Technology. He has been a management consultant for more than 15 years, at companies such as Accenture and Andersen Consulting. Anders co-founded Axholmen, a management consulting firm that focuses on improving the operational efficiency of large corporations in the Nordic market. He also founded Arinvest, a private equity investment firm investing in the clean-tech and life science business areas.
Holdings: 3 575 640 A-shares, 368 956 B-shares, 20 000 warrants 2019/2022 (TO5)
CECILIA DRIVING (1971)
CECILIA DRIVING (1971)EVP CFO/HR/IR since 2016
Utbildning/bakgrund: Cecilia Driving har en jur. kand samt en ekonomi kand från Stockholms universitet. Cecilia Driving har erfarenhet från life science, IT, telekom och forskningsbranschen som CFO/Ekonomi- & finansdirektör och bolagsjurist. Hon har erfarenhet från börs-, private equity, ägarledda och statligt ägda bolag.

Pågående uppdrag: Cecilia Driving är styrelseledamot i Ovzon AB och styrelseordförande för Adom AB.

Innehav i bolaget: Cecilia Driving äger 10 000 B-aktier och 20 000 teckningsoptioner 2017/2020 (TO2), 20 000 teckningsoptioner 2018/2021 (TO3)

OTTI BENGTSSON GREF (1968)
OTTI BENGTSSON GREF (1968)R&D Director from 2020
Utbildning/bakgrund: Otti är medicine licentiat inom immunologi från Uppsala universitet och har en executive MBA från MGruppen. Hon har mer än 20 års erfarenhet av forskning och produktutveckling och produktion från akademi och industri. Hon har haft flera chefsbefattningar inom både utveckling och produktion på Thermo Fischer och har lång erfarenhet av produktutveckling av invitro diagnostiska test. Närmast kommer Otti från Cavidi som utvecklar, producerar och marknadsför molekylär diagnostik inom HIV området, där var hon Forsknings- och utvecklingsdirektör.

Innehav i bolaget: 20 000 teckningsoptioner 2019/2022 (TO5)

HENRIK WINTHER (1966)
HENRIK WINTHER (1966)SVP Business Development from 2020
Utbildning/bakgrund: Henrik har en bakgrund som docent i anatomi, fysiologi och cellbiologi vid Köpenhamns universitet innan han bytte till det danska diagnostikföretaget Dako som senare förvärvades av Agilent. På Dako hade Henrik flera ledande befattningar. Han var FoU-direktör innan han ledde affärsområdet Companion Diagnostics. Under Henriks ledning hade affärsområdet en tiofaldig tillväxt både vad gäller intäkter och anställda. Hos Agilent utsågs Henrik till vice president och General Manager för Companion Diagnostics Division. Innan han kom till Biovica hade Henrik rollen som SVP affärsutveckling hos det svenska diagnostikföretaget Immunovia.

Innehav i bolaget: 20 000 teckningsoptioner 2019/2022 (TO5)

ROBERT DANN (1962)
ROBERT DANN (1962)SVP Marketing and US Business sedan 2020
Utbildning/bakgrund: Robert Dann har en master i rysk civilisation från University of Chicago och en MBA från Columbia Universitetet. Han har över 20 års erfarenhet inom hälsoindustrin, i roller som spänner över landschef, globala produktlanseringar och strategiformulering. Han har verkat inom cancervård, läkemedel, diagnostik och artificiell intelligens på AstraZeneca, GE Healthcare och IBM Watson Health. Robert har bidragit till att ta ett antal banbrytande produkter till marknaden inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Innehav: 20 000 B-aktier

 WING CHENG, PH.D. (1974)
WING CHENG, PH.D. (1974)Market Access and Quality Assurance Director sedan 2018
Utbildning/bakgrund: Wing Cheng har en medicine doktorsexamen i klinisk immunologi och en civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik från Uppsala universitet. Wing har haft ledande roller inom regulatory och reimbursement på myndigheter som TLV, Läkemedelsverket, EMA och Europeiska Kommissionen. Närmast kommer han från en tjänst som Manager Clinical Utility på Thermo Fisher Scientific.

Innehav i bolaget: Wing Cheng äger 3 700 B-aktier, 20 000 teckningsoptioner 2018/2021 (TO3), 20 000 teckningsoptioner 2019/2022 (TO5)

TOMAS ANDERSSON (1960)
TOMAS ANDERSSON (1960)Operations Director since 2020
Education/background: Tomas has a University Certificate in Medical Laboratory Technology and experience from more than 30 years in the Life Science business. His experience ranges from production and logistics to process development, new product introduction and QC/QA. He has had managerial positions in Biacore, GE Healthcare and Doxa for the past 20 years. Tomas’ most recent position is at Olink Proteomics, a protein biomarker discovery company, managing 50-100% volume growth for five consecutive years whilst introducing 2-3 new products per year as head of Supply Chain.

Holdings: –