Biovicas DiviTum®TKa i studie av tidig behandlingsresistens

2021-01-18 08:00

DiviTum®TKa har valts ut för att ingå i den nya prospektiva kliniska studien TIRESIAS, i syfte att undersöka om DiviTum®TKa kan användas för att tidigt identifiera behandlingsresistens mot en CDK4/6-hämmare i kombination med en aromatashämmare vid behandling av bröstcancer.

TIRESIAS är en multicenterstudie som samlar in prover från 150 patienter med hormonreceptorpositiv spridd bröstcancer som får första linjens standardbehandling med en CDK4/6-hämmare och en aromatashämmare. Syftet är att visa att DiviTum®TKa kan förutsäga progressionsfri överlevnad och klinisk nytta av prover som tagits så tidigt som efter två veckors behandling.

”Vår studie syftar till att visa att användningen av DiviTum®TKa – så tidigt som efter två veckors behandling – kan förutsäga behandlingssvar och också tidigt identifiera behandlingsresistens. Vi har studerat DiviTum®TKa på det här sättet tidigare och dokumenterat testets förmåga att förutsäga resultatet av CDK4/6-hämmare, vi ser därför fram emot resultaten av denna prospektiva studie som syftar till att ge viktiga kliniska data till det medicinska samfundet för klinisk användning av DiviTum®TKa för dessa patienter”, säger Dr. Luca Malorni, Prato Hospital och studiens huvudprövare.

”Cirka en av sju patienter med spridd bröstcancer som får denna typ av behandling får praktiskt taget ingen nytta av den. Idag tar det tre till sex månader innan man kan se om behandlingen har effekt eller inte, vilket är olyckligt. Vi är glada att DiviTum®TKa kommer att vara en del av en studie som kan peka ut vägen mot en förbättring av nuvarande vårdstandard”, säger Anders Rylander, vd för Biovica.

Länk till studie https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04660435

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No