Förtydligande av kallelse till extra bolagsstämma

2024-06-27 10:30

Syftet med den extra bolagsstämma som Biovica kallat till den 15 juli 2024 är att besluta om aktiebaserade incitamentsprogram för anställda och styrelse i Biovica International AB med dotterbolag. Genom att göra det på en extra bolagsstämma undviker bolaget handel som incitamentsprogrammet genererar under tiden för teckningsperioden för optionerna av serie TO3B som löper 12-30 september 2024.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No