Modell för budgetpåverkan för DiviTum®TKa visar potential för besparingar av vårdkostnader

2021-04-23 08:30

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att en modell för att beräkna DiviTum®TKas potentiella besparingar av vårdkostnader har utvecklats och kommer att presenteras vid den ledande hälsoekonomiska konferensen ISPOR 2021 i maj. Modellen påvisar besparingar motsvarande upp till tre gånger kostnaden för DiviTum®TKa.

Fördelarna med att inkludera DiviTum®TKa vid monitorering av hormonreceptorpositiv spridd bröstcancer skulle främst komma från en minskning av kostnaderna för overksamma behandlingar och från en minskning av andra monitoreringskostnader dvs. bilddiagnostik kostnader.

”Nya vårdmoment ökar ofta den totala vårdkostnaden. Vi ville förstå om tillägget av ett nytt blodbaserat test faktiskt skulle kunna översättas till besparingar i vårdkostnader. Modellen indikerar att inkludering av DiviTum®TKa kan vara ett positivt undantag som bör ge besparingar.”, säger Scott D. Ramsey vid Fred Hutchison Cancer Research Center.

”Vår vision har alltid varit att DiviTum®TKa ska tillföra värde och minska komplexiteten i sjukvården. Samtidigt som det bidrar till bättre resultat för patienterna. Vi vet att ett blodprov är mindre besvärligt för patienter än nuvarande monitoreringsalternativ och vi är glada att se att resultaten tyder på att testet kan ge betydande förbättringar av vårdens effektivitet. Jag vill också tacka teamet vid det välrenommerade University of Washington och Fred Hutchison Cancer Research Center som har utfört denna fördjupade analys.”, säger Anders Rylander, vd för Biovica.

Analysen kommer att presenteras på ISPOR-konferensen från och med den 17 maj. https://www.ispor.org/conferences-education/conferences/upcoming-conferences/ispor-2021/program/program

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No