Biovicas vd och huvudägare lånar ut aktier för inlösen av optionsprogram

2021-01-12 11:50

Biovicas vd och huvudägare Anders Rylander har, för att underlätta administrationen av bolagets teckningsoptionsprogram 3, lånat ut 127 000 aktier till Pareto Securities AB.

Programmet omfattar 200 000 optioner varav 145 000 optioner har överlåtits. En option ger rätt att teckna en aktie för 20,93 kronor och teckningstiden löper fram till och med den 25 augusti 2021. Transaktionen har idag registrerats i Finansinspektionens register för insynshandel.
Aktierna kommer att återlämnas när Biovica har emitterat nya aktier och nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No