Biovicas DiviTum® TKa resultat presenteras på SABCS

2022-11-22 14:50

Biovica, verksamt inom monitorering av cancer, meddelar idag att resultaten från en studie med blodprovet DiviTum® TKa kommer att presenteras vid världens största bröstcancersymposium, SABCS, den 8 december. Resultaten stöder användningen av DiviTum® TKa för att förutsäga effekten av CDK4/6-hämmare vid spridd bröstcancer.

"Resultaten stärker ytterligare de kliniska bevisen för användning av DiviTum® TKa vid spridd bröstcancer. Mätning av TKa gjordes retrospektivt efter att studien avslutats och bekräftar värdet av att mäta TKa före behandling som en ny markör för patientstratifiering. Vi ser fram emot att hjälpa patienter genom att ta DiviTum®TKa till marknaden som ett verktyg för läkare att bättre stratifiera och monitorera patienter”, säger Anders Rylander, vd för Biovica.

"Resultaten stöder användningen av DiviTum® TKa som ett verktyg för att stratifiera patienter med spridd bröstcancer när behandlingen påbörjas och för att identifiera patienter med de bästa förutsättningarna för längre överlevnad under behandling med CDK4/6-hämmare", säger Dr. Amelia McCartney, BSc, BA (Hons), MBBS, FRACP, första författare och medicinsk onkolog vid Monash Health, Melbourne, Australien.

Om MA38-studien
Studien MA38 utfördes av Canadian Cancer Trials Group (CCTG) och undersökte två olika doseringsscheman vid behandling med CDK4/6-hämmaren palbociclib. Tymidinkinasaktivitet (TKa), mätt med DiviTum® TKa, användes som en prediktiv biomarkör för att identifiera patienter med lång behandlingstid och förlängd total överlevnad hos kvinnor med tidigare diagnostiserad HR-positiv spridd bröstcancer.

180 kvinnor deltog i studien och lämnade blodprover (serum) för DiviTum®TKa-analys före behandlingsstart och efter 12 och 24 veckors behandling med palbociclib. Före behandling identifierade DiviTum®TKa patienter som skulle visa sig ha en längre progressionsfri överlevnad: patienter med låga TKa-värden (<median) hade signifikant längre progressionsfri överlevnad än de med höga (>median) TKa-värden, 16,3 jämfört med 5,5 månader (HR=2,43; 95% Cl, 1,6–3,7; p <0,001). Efter 12 månader var den totala överlevnaden 68% hos patienter med högt TKa före behandlingsstart jämfört med 92% vid lågt TKa. Utvärderingen av prover som togs efter 12 veckors behandling visade att höga TKa-värden var signifikant associerade med sämre total överlevnad (HR 2,0; 95% CI, 1,0–4,0; p=0,03), med en liknande trend för prover som togs vid vecka 24.

Resultaten kommer att presenteras den 8 december på San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS 2022 (6–10 december).

MA38-studie (NCT02630693)
Länk: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02630693

Mer information om presentationen:
Postern (P5-02-27) kommer att presenteras den 8 december 17.00-18.16 CT vid San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS 2022 (6-10 december). Titel: Poster Session 5: Prognostic and Predictive Factors: Biomarkers Predicting Tx Response: For Targeted Therapies

Serum thymidine kinase activity as a prognostic marker in women with metastatic breast cancer treated with two different schedules of palbociclib plus second-line endocrine therapy within the CCTG MA38 trial

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No