Biovicas DiviTum®TKa i ny brittisk bröstcancerstudie

2020-11-23 08:00

DiviTum®TKa har valts ut för att ingå i en ny prospektiv studie av kvinnor med hormonreceptorpositiv spridd bröstcancer. Syftet med att inkludera DiviTum®TKa i studien är att undersöka om testet kan användas för monitorering under behandling med en CDK4/6-hämmare och aromatashämmare, vilket är standardbehandling för denna grupp av patienter.

Hypotesen är att rutinmässig bilddiagnostik kan skjutas upp till dess att fördefinierade nivåer av biomarkörsprogression uppmäts. Målet är att skapa en algoritm med DiviTum®TKa och andra biomarkörer, som med precision kan definiera svar på behandling eller stabil sjukdom, och förutsäga sjukdomsprogression. DiviTum®TKa korrelerar korrekt med sjukdomsstatus och kan därför vara ett användbart verktyg.

”Vår studie syftar till att optimera patientmonitoreringen genom att använda cirkulerande biomarkörer för att undvika onödiga undersökningar med bilddiagnostik. Vi har valt att inkludera DiviTum för analys av TK-aktivitet eftersom korrekta mätningar av celltillväxthastigheten troligtvis är viktiga i detta sammanhang. DiviTum har dokumenterad prognostisk förmåga och förmåga att monitorera behandlingseffekt. Vi ser fram emot att se resultat som potentiellt kan förbättra monitoreringsalternativen vid spridd bröstcancer.”, säger Dr Sacha J. Howell, FRCP, PhD och huvudprövare för studien.

I studien kommer blodprover att samlas in före behandlingsstart och under behandling. Målet är att inkludera cirka 100 patienter i Storbritannien och Sverige.

"Vi ser fram emot att samarbeta med Christie Hospital i Manchester och övriga kliniker i studien i Storbritannien och Sverige i denna spännande studie. Vi hoppas att resultaten kan bidra till en mer individualiserad vård också när det kommer till radiologisk uppföljning för patienter med spridd bröstcancer.", säger Anders Rylander, vd för Biovica.

Länk till studie NCT04597580

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No