CDK 4/6 doseringsstudie stöder DiviTum®TKa som ett tidigt och effektivt verktyg för monitorering och prediktion av behandlingssvar

2020-11-19 08:00

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att positiva DiviTum®TKa-resultat från en klinisk studie vid University of Nebraska Medical Center och Washington University School of Medicine, USA, kommer att presenteras vid världens ledande bröstcancerkonferens, SABCS. Studien stöder användning av DiviTum®TKa för att monitorera behandlingseffekt och förutsäga behandlingssvar på CDK 4/6-hämmaren palbociclib.

”Resultaten från vår studie stöder användning av DiviTum®TKa för att monitorera behandlingseffekten och förutsäga behandlingssvaret på palbociclib, en standardterapi för kvinnor med spridd bröstcancer. Det är intressant att lära sig att DiviTum®TKa kan identifiera progression många månader före bilddiagnostik”, sa Jairam Krishnamurthy, huvudförfattare till studien vid avdelningen för onkologi / hematologi, University of Nebraska Medical Center.

Den aktuella studien undersöker förmågan hos DiviTum®TKa att tidigt förutsäga behandlingseffekt och vara ett verktyg för seriell monitorering av kvinnor med spridd bröstcancer. Studien testar ett nytt doseringsschema för CDK 4/6-hämmaren palbociclib och använder DiviTum®TKa för att förutsäga behandlingssvaret. Serumprover från 51 patienter samlades in före och under behandling.

Resultaten visar att patienter med tumörrespons eller ingen sjukdomsprogress som bästa svar hade signifikant lägre DiviTum®TKa-värden innan behandlingsstart än patienter med progressiv sjukdom hade som sitt bästa svar. Under seriell monitorering var en ökning av tymidinkinasaktivitet (TKa) en prediktor för sjukdomsprogress mer än tre månader innan det konstaterades med bilddiagnostik. Forskarna drar slutsatsen att serum TKa nivåer före och under behandling är lovande när det gäller att förutsäga terapisvar och vid monitorering av behandling med palbociclib.

”En av våra ursprungliga hypoteser med DiviTum®TKa-testet var att TKa-nivåer skulle vara en stark prediktor för behandlingseffekten av cellcykelreglerande behandlingar. När vi undersöker sambandet mellan TKa och behandling med en CDK 4/6-hämmare ser vi starka kliniska data som stöder den hypotesen. Vi uppskattar verkligen det arbete som utredarna och deras patienter gjort för att ytterligare främja vetenskapen”, sa Anders Rylander, vd för Biovica.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No