2020-11-17 15:35
Biovica, aktivt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att nya DiviTum®TKa-resultat från en stor studie från cancerforskningsnätverket SWOG ytterligare bekräftar DiviTum®TKas monitoreringsförmåga vid spridd bröstcancer...
2020-10-23 08:00
Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att fyra abstracts baserade på studier där blodtestet DiviTum®TKa har använts, har antagits som posters på världens största bröstcancerkonferens SABCS i början...
2020-06-17 08:00
Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att den analytiska valideringen av blodtestet DiviTum® har slutförts. Valideringen har utförts för att verifiera tekniska krav och precisionskrav som definierats i samråd...
2020-05-22 09:45
Uppsala, Sverige, maj 22, 2020. ”The ASCO educational book 2020” uppmärksammar att DiviTum® skulle kunna tillgodose ouppfyllda behov vid monitorering av behandlingseffekt av CDK4/6-hämmare. Författarna Erik S. Knudsen, filosofie...
2020-05-11 08:15
Uppsala, Sverige, 11 maj 2020. De vetenskapliga tidskrifterna British Journal of Cancer, en Nature-tidskrift, och Biomarkers in Medicine har publicerat artiklar om DiviTum® resultat och TK aktivitet som en biomarkör för att utvärdera...
2020-05-06 10:25
Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, bjuder in till virtuell kapitalmarknadsdag måndag 11 maj 14.00-16.00. Biovica närmar sig marknadslansering av DiviTum® på den amerikanska marknaden för monitorering av behandling mot spridd...
2020-04-29 11:38
Biovica närmar sig marknadslansering av DiviTum® på den amerikanska marknaden för monitorering av behandling mot spridd bröstcancer. Redan idag säljs DiviTum® i forskningssyfte till framförallt kliniska studier hos...
2020-04-08 08:00
Huvudsyftet med att inkludera DiviTum® i studier vid Mayo Clinic är att utvärdera förändringar i blodet av tymidinkinasaktivitet, mätt med DiviTum®, hos patienter med hormonpositiv spridd bröstcancer som går...
2020-03-25 08:30
”I och med att DiviTum® närmar sig kommersialisering stärker vi nu teamet. Robert har erfarenhet av såväl cancerdiagnostik som behandlingar och har gedigen erfarenhet från framgångsrika produktlanseringar vilket...
2020-03-12 08:30
Studien utvärderade tymidinkinasaktivitet hos 142 kvinnor med nydiagnostiserad spridd bröstcancer som ett verktyg för prognostisering och övervakning av behandling i första linjen. Aktiviteten mättes med Biovicas test DiviTum...

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No