Biovica inleder samarbete med Mayo Clinic för att använda DiviTum[®] vid monitorering av behandlingseffekt med CDK4/6-hämmare vid spridd bröstcancer

2020-04-08 08:00

Biovica och Mayo Clinic har ingått ett avtal om att studera den kliniska nyttan för patienter med spridd bröstcancer av att använda DiviTum[®] för övervakning av tumörrespons vid behandling.

Huvudsyftet med att inkludera DiviTum® i studier vid Mayo Clinic är att utvärdera förändringar i blodet av tymidinkinasaktivitet, mätt med DiviTum®, hos patienter med hormonpositiv spridd bröstcancer som går igenom dagens standardbehandlingar – inklusive CDK 4/6-hämmare. DiviTum®-mätningar vid behandlingsstart och under behandlingens gång kommer att korreleras med patientens utfall. Fokus kommer att ligga på användningen av DiviTum® som ett verktyg för enkel och tidig utvärdering av tumörprogression och överlevnad.

"Vi är mycket nöjda med att samarbeta med Mayo Clinic i vår ambition att ytterligare stärka vår redan solida dokumentation av det värde DiviTum® kan ge patienter som behandlas för spridd bröstcancer. Samarbetet kompletterar våra tidigare studier inom området och kommer att vara viktigt i vår marknadsintroduktion av DiviTum® som ett verktyg för övervakning av patientens svar på behandlingar av spridd bröstcancer.”, sade Anders Rylander, vd för Biovica.

Om DiviTum®
DiviTum® är en innovativ biomarköranalys som utvecklats i syfte att förutsäga resultat och övervaka behandlingseffekt vid cancerbehandling. Testet mäter aktiviteten hos enzymet tymidinkinas-1 (TK) i ett blodprov. I normala celler kan TK-aktivitet knappast detekteras, men vid snabb tillväxt av celler (proliferation) ökar nivåerna. Eftersom graden av TK-aktivitet är starkt associerad med graden av cellproliferation, är den en särskilt lämplig biomarkör för att mäta tumöraggressivitet. DiviTum® har redan i flera studier framgångsrikt visat klinisk potential för att utvärdera och övervaka effekten av endokrina standardbehandlingar för kvinnor med spridd bröstcancer. Genom att tillhandahålla nyckelinformation för tidig identifiering av de patienter som inte svarar eller är resistenta mot sin pågående behandling, utgör DiviTum® en icke-invasiv och effektiv metod för att övervaka och förutsäga svar på endokrina standardbehandlingar.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No