Biovicas DiviTum® och TK aktivitet uppmärksammat i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter

2020-05-11 08:15

Uppsala, Sverige, 11 maj 2020. De vetenskapliga tidskrifterna British Journal of Cancer, en Nature-tidskrift, och Biomarkers in Medicine har publicerat artiklar om DiviTum® resultat och TK aktivitet som en biomarkör för att utvärdera behandlingseffekt av CDK4/6-hämmare. Artiklarna drar slutsatsen att DiviTum® har potential att bli standard som prognostisk biomarkör och metod för att tidigt upptäcka behandlingsresistens vid spridd bröstcancer.

DiviTum® mäter tymidinkinas (TK) aktivitet, en etablerad markör för celltillväxthastighet. Författarna menar att identifiering av nya prediktiva och prognostiska biomarkörer i bröstcancer har visat sig vara ett frustrerande svårt mål för många forskare hittills. Emellertid har DiviTum® visat sig vara både prognostiskt för progressiv sjukdom och överlevnad samt med förmågan att identifiera tidig resistens mot behandling hos patienter som får endokrin terapi med eller utan CDK4/6-hämmare vid spridd bröstcancer. Författarna drar slutsatsen att TK verkar vara ett intuitivt val av biomarkör för att övervaka effekten av CDK4/6-hämmare.

"DiviTum är den banbrytande tekniken för att dokumentera TK1a som en biomarkör för bröstcancer för att uppskatta prognos och tidig upptäckt av behandlingsresistens som kan vara mycket användbart kliniskt ", säger Dr Luca Malorni, Prato Hospital, Italien, medförfattare till artiklarna.

Författarna drar slutsatsen att ytterligare validering av TK1 som en biomarkör vid behandling med CDK4/6-hämmare krävs och nämner att ytterligare prospektiv validering för närvarande pågår i ett antal pågående CDK4/6-hämmarstudier, inklusive den fas II biomarkörskartläggande kliniska studien PYTHIA (Palbociclib vid molekylärt karakteriserad ER-positiv/HER2-negativ spridd bröstcancer) och BioItaLEE, en fas IIIb-studie på postmenopausala kvinnor som får letrozol plus ribociclib vid första linjens behandling av spridd bröstcancer.

"Den breda användbarheten av TK1 som en markör för prognos och tidig upptäckt av resistens av en behandling kan komma till klinisk användning för en stor population patienter och som ett viktigt forskningsverktyg“ säger Dr. Amelia McCartney, Prato Hospital, Italien, medförfattare till artiklarna.

References:
https://www.nature.com/articles/s41416-020-0858-y.epdf?sharing_token=DZKmg0aCDlPUUUrYb762nNRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0PhXFaqGpzTtHqXHvcVynEE2EFSZHT-VOY_56qPx7MtgeSLkpMcXNBu0MvqlbVcvyUA-BIQNI0CqG5hwYN5DszDN071Cw8RbTuMiW6FG3xmiJomxRqUWhZ_zMGgDf_DQCg%3D

Biomark.Med. (Epub ahead of print) 10.2217/bmm-2020-0072

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No