Biovica meddelar initiala resultat i klinisk genstudie med DiviTum®TKa

2020-11-18 08:00

18 november 2020 – Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att de första resultaten från PROMISE-studien kommer att presenteras vid San Antonio Breast Cancer Symposium, 8–11 december 2020.

PROMISE-studien (NCT03281902) utvärderar användningen av genomik i samband med TK-aktivitet (TKa) för att förbättra monitoreringen av bröstcancerbehandling.

"Vi får ökad kunskap om användningen av genomik och TKa-mätningar som verktyg för potentiell tidig identifiering av tumörsvar och resistens vid behandling av patienter med hormonreceptorpositiv, HER2-negativ spridd bröstcancer.", sa Ciara O´Sullivan, MB, B.Ch. BAO, onkolog vid Mayo Clinic och huvudprövare för studien.

För studien använde forskarna DiviTum®TKa för att analysera serumprover från patienter med spridd bröstcancer insamlade före behandling och efter två cykler av en standardbehandling med en kombination av endokrin terapi och en CDK 4/6-hämmare. Syftet med studien är att analysera den prediktiva kapaciteten hos DiviTum®TKa för att utvärdera effekt och tillhandahålla en omfattande genomisk analys för att identifiera nya genomvarianter och signalvägar associerade med en tidig sänkning av TKa.

Sista patienten av sextiotre inkluderades i PROMISE-studien i juli 2020. I denna initiala analys av 32 patienter fanns det en skillnad i genuttryck beroende på om patienten hade höga eller låga TKa nivåer. Mönstret mellan TKa och enskilda patienters genomiska uttrycksprofiler kan vara viktigt för framtida monitorering av spridd bröstcancer, med målet att testa nya behandlingsmetoder för att övervinna resistens mot CDK4/6-hämmare och endokrin terapi. Studien pågår och kommer att meddela uppdaterade data från ytterligare mätpunkter och ett större antal patienter framöver.

"Vi är glada över att återigen samarbeta med Mayo Clinic i denna viktiga studie för att öka kunskapen om resistensmekanismer och använda DiviTum®TKa tillsammans med andra biomarkörer i monitoreringen av spridd bröstcancer.", sa Anders Rylander, vd för Biovica.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No