DiviTum®TKas monitoreringsförmåga bekräftad i SWOG-studie

2020-11-17 15:35

Biovica, aktivt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att nya DiviTum®TKa-resultat från en stor studie från cancerforskningsnätverket SWOG ytterligare bekräftar DiviTum®TKas monitoreringsförmåga vid spridd bröstcancer. Studien, S0226, visade imponerande data för progressionsfri överlevnad och total överlevnad. Dessutom stöder resultaten att DiviTum®TKa kan förutsäga behandlingsnytta vid spridd bröstcancer. De nya resultaten kommer att presenteras vid världens ledande bröstcancerkonferens, San Antonio Breast Cancer Symposium, i december.

”Vi uppskattar vårt samarbete med SWOG och är glada att studien presenteras vid världens ledande bröstcancerkonferens. Resultaten från denna stora studie är mycket uppmuntrande och ökar avsevärt bevisbasen för DiviTum®TKas förmåga. Uppgifterna stöder den avsedda användningen av DiviTum®TKa som lämnats in för FDA-godkännande, men introducerar också en ny prediktiv möjlighet. Vi ser fram emot att tillhandahålla DiviTum®TKa till förmån för patienter med spridd bröstcancer”, sa Anders Rylander, vd för Biovica.

I studien användes DiviTum®TKa för att analysera över 1700 prover från mer än 400 patienter från början och vid fyra olika tidpunkter under behandlingen. Stora skillnader observerades i medianen för progressionsfri överlevnad (11 mot 17 månader) och total överlevnad (30 mot 58 månader) mellan patienter med höga respektive låga ingångsvärden för DiviTum®TKa. Skillnaderna upprätthölls vid var och en av behandlingens mätpunkter.

Studien visade också att den totala överlevnaden, för patienter som tidigare inte fått endokrin behandling och hade höga DiviTum®TKa-värden, var signifikant längre för patienter som fick en kombinerad endokrin behandling än för patienter som behandlades med monoterapi. Detta stöder en förutsägbar kapacitet för DiviTum®TKa i valet av behandling för patienter med spridd bröstcancer.

“Vår studie visar att mätning av TK-aktivitet ger viktig information vid utvärdering och val av behandling för patienter med spridd bröstcancer. Resultaten från den här stora datamängden stöder tidigare resultat som visar att DiviTum®TKa ger en korrekt prognos och monitorering av progressionsfri överlevnad och total överlevnad för dessa patienter. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med Biovica för att förbättra livet för kvinnor med spridd bröstcancer”, sa Costanza Paoletti, huvudprövare för studien.

Studien är den största att utvärdera DiviTum®TKa för prognostisk och seriell monitorering av spridd bröstcancer. Studien är grunden för den kliniska validering av DiviTum®TKa som lämnades in till FDA den 25 september, 2020.

Nya DiviTum®TKa-resultat från SWOG-studien kommer att presenteras vid San Antonio Breast Cancer Symposium, 8-12 december, 2020.

SWOG Cancer Research Network
SWOG är en del av National Cancer Institute (NCI) National Clinical Trials Network och NCI Community Oncology Research Program och är en del av det äldsta och största offentligt finansierade cancerforskningsnätverket i USA. SWOG har nästan 12 000 medlemmar i 47 stater och ytterligare sex länder som utformar och genomför kliniska prövningar för att förbättra livet för cancerpatienter. SWOG-studier har lett till godkännande av 14 cancerläkemedel, förändrat mer än 100 standarder för cancervård och räddat mer än 3 miljoner år av människoliv. Läs mer på swog.org.
Detta pressmeddelande använder data som kommer att presenteras vid San Antonio Breast Cancer Symposium och som erhållits från studien S0226, och återspeglar inte nödvändigtvis SWOG:s eller NCI:s åsikter.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No