Biovicas DiviTum® uppmärksammas i ASCO educational book

2020-05-22 09:45

Uppsala, Sverige, maj 22, 2020. ”The ASCO educational book 2020” uppmärksammar att DiviTum® skulle kunna tillgodose ouppfyllda behov vid monitorering av behandlingseffekt av CDK4/6-hämmare.

Författarna Erik S. Knudsen, filosofie doktor vid Roswell Park Cancer Center, Geoffrey I. Shapiro, läkare och filosofie doktor vid Dana Farber Cancer Institute och Khandan Keyomarsi, filosofie doktor vid MD Anderson drar slutsatsen att: "Dessa preliminära resultat belyser potentialen för att serum TK1-aktivitet fungerar som en icke-invasiv biomarkör för att mäta CDK4/6 hämmares effekt förmåga att utöva effekt på det avsedda målet." Författarna sammanfattar också de kliniska studier som visar förmågan hos DiviTum att identifiera behandlingsresistens vid CDK4/6-hämmande behandling.

”Det är väldigt roligt att få denna typ av erkännande från ASCO, världens ledande professionella cancerorganisation. Författarna uppger att DiviTum® potentiellt kan vara ett verktyg för monitorering av behandlingseffekt av CDK4/6-hämmare. Jag är stolt över att många års klinisk forskning från vårt team tillsammans med ledande bröstcancerläkare har lett till positiv vetenskaplig översyn i detta högt respekterade sammanhang. Vi ser fram emot resultaten från pågående kliniska studier med DiviTum®”, sa Anders Rylander, vd för Biovica.

ASCO (American Society of Clinical Oncology) samlar cancerpersonal över hela världen och har nästan 45.000 medlemmar. ASCO är världens ledande professionella organisation för läkare och onkologer som tar hand om personer med cancer. I samband med ASCOs årsmöte ger ASCO varje år ut en utbildningsbok om viktiga ämnen inom onkologi.

Referens:
https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/EDBK_281085

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No