News

Biovica Bokslutskommuniké 2019/2020

Förberedelser för lansering av DiviTum® startade

June 5, 2020

Biovicas DiviTum® uppmärksammas i ASCO educational book

Uppsala, Sverige, maj 22, 2020. ”The ASCO educational book 2020” uppmärksammar att DiviTum® skulle kunna tillgodose ouppfyllda behov vid monitorering av behandlingseffekt av CDK4/6-hämmare.

May 22, 2020

Biovicas DiviTum® och TK aktivitet uppmärksammat i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter

Uppsala, Sverige, 11 maj 2020. De vetenskapliga tidskrifterna British Journal of Cancer, en Nature-tidskrift, och Biomarkers in Medicine har publicerat artiklar om DiviTum® resultat och TK aktivitet som en biomarkör för att utvärdera behandlingseffekt av CDK4/6-hämmare. Artiklarna drar slutsatsen att DiviTum® har potential att bli standard som prognostisk biomarkör och metod för att tidigt upptäcka behandlingsresistens vid spridd bröstcancer.

May 11, 2020

Biovica ger mål för marknadsandel vid dagens kapitalmarknadsdag

Uppsala, Sverige, 11 maj 2020. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, håller idag sin kapitalmarknadsdag virtuellt 14.00-16.00. Syftet är att ge en uppdatering kring Biovicas marknadslanseringsstrategi och mål. Biovica lämnar även ett marknadsandelsmål tre år efter lansering av DiviTum®.

Påminnelse: Biovica bjuder in till virtuell kapitalmarknadsdag den 11 maj

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, bjuder in till virtuell kapitalmarknadsdag måndag 11 maj 14.00-16.00.

May 6, 2020

Biovica bjuder in till virtuell kapitalmarknadsdag den 11 maj

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, bjuder in till virtuell kapitalmarknadsdag måndag 11 maj 14.00-16.00.

April 29, 2020

Biovica inleder samarbete med Mayo Clinic för att använda DiviTum® vid monitorering av behandlingseffekt med CDK4/6-hämmare vid spridd bröstcancer

Biovica och Mayo Clinic har ingått ett avtal om att studera den kliniska nyttan för patienter med spridd bröstcancer av att använda DiviTum® för övervakning av tumörrespons vid behandling.

April 8, 2020

Biovica stärker ledningsgruppen med kommersiell kompetens

Uppsala, Sverige, 25 mars 2020. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att Robert Dann anställts som marknadschef och USA-chef (SVP Marketing and US Business), och kommer att ingå i ledningsgruppen. Tillsättningen är en viktig milstolpe i den kommande kommersialiseringen av DiviTum® på den amerikanska marknaden.

March 25, 2020

Positiva resultat från svensk studie med DiviTum vid spridd bröstcancer publicerade i ansedd tidskrift

Uppsala, Sverige, den 12:e mars 2020. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att resultaten från en studie av forskare vid Lunds Universitet publicerats i den ansedda tidskriften Scientific Report, en tidskrift från Nature. Resultaten stödjer att blodtestet DiviTum kan användas som prognostiskt verktyg för att utvärdera behandlingsutfall vid spridd bröstcancer.

March 12, 2020

DiviTum – första studien publicerad på CDK4/6-hämmare mot kliniskt utfall

Period: maj-januari 2019/2020