News

Kallelse till årsstämma i Biovica International AB

Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till årsstämma den 27 augusti 2020 kl. 16:00 i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 54B, Uppsala Science Park, Uppsala.

July 22, 2020

Biovica International AB – Årsredovisning för verksamhetsåret 2019/2020 publicerad

Årsredovisning för verksamhetsåret 2019/2020 för Biovica International AB publiceras idag på vår webbplats https://biovica.com/investor-relations/financials/ Kontakt Anders Rylander, VDTelefon: 018-444 48 35E-post: anders.rylander@biovica.com Cecilia Driving, EVP CFO/HR/IRTelefon 073-125 92 47E-post: cecilia.driving@biovica.com Biovica – Behandlingsbeslut med större säkerhet Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade test i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Genom att mäta en biomarkör som finns […]

June 30, 2020

Biovica har slutfört analytisk validering inför FDA-ansökan

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att den analytiska valideringen av blodtestet DiviTum® har slutförts. Valideringen har utförts för att verifiera tekniska krav och precisionskrav som definierats i samråd med det amerikanska läkemedelsverket, FDA. Den analytiska valideringen är en viktig del av ansökan om ett amerikanskt marknadsgodkännande.

June 17, 2020

Biovica Bokslutskommuniké 2019/2020

Förberedelser för lansering av DiviTum® startade

June 5, 2020

Redeye Initiates Coverage of Biovica

Redeye initiates coverage of cancer diagnostics firm Biovica with base case of SEK 24. The shares have spiked some 140 percent YTD on the back of increasing investor optimism ahead of a possible US launch next year. While we see room for a slight pull-back short-term, a potential marketing approval in the US for blood-based cancer diagnostic test DiviTum within the next 6-12 months is a major catalyst for significant further upside to our valuation. Ongoing clinical validation to complete the submission to the FDA could provide important clues already in the next few months.

May 25, 2020

Biovicas DiviTum® uppmärksammas i ASCO educational book

Uppsala, Sverige, maj 22, 2020. ”The ASCO educational book 2020” uppmärksammar att DiviTum® skulle kunna tillgodose ouppfyllda behov vid monitorering av behandlingseffekt av CDK4/6-hämmare.

May 22, 2020

Biovicas DiviTum® och TK aktivitet uppmärksammat i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter

Uppsala, Sverige, 11 maj 2020. De vetenskapliga tidskrifterna British Journal of Cancer, en Nature-tidskrift, och Biomarkers in Medicine har publicerat artiklar om DiviTum® resultat och TK aktivitet som en biomarkör för att utvärdera behandlingseffekt av CDK4/6-hämmare. Artiklarna drar slutsatsen att DiviTum® har potential att bli standard som prognostisk biomarkör och metod för att tidigt upptäcka behandlingsresistens vid spridd bröstcancer.

May 11, 2020

Biovica ger mål för marknadsandel vid dagens kapitalmarknadsdag

Uppsala, Sverige, 11 maj 2020. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, håller idag sin kapitalmarknadsdag virtuellt 14.00-16.00. Syftet är att ge en uppdatering kring Biovicas marknadslanseringsstrategi och mål. Biovica lämnar även ett marknadsandelsmål tre år efter lansering av DiviTum®.

Påminnelse: Biovica bjuder in till virtuell kapitalmarknadsdag den 11 maj

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, bjuder in till virtuell kapitalmarknadsdag måndag 11 maj 14.00-16.00.

May 6, 2020

Biovica bjuder in till virtuell kapitalmarknadsdag den 11 maj

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, bjuder in till virtuell kapitalmarknadsdag måndag 11 maj 14.00-16.00.

April 29, 2020