Nomination Committee for Biovica for the 2018 Annual General Meeting

Uppsala, Sweden, 2018-04-23, In accordance with the decision of the Annual General Meeting of Biovica International AB on August 31st, 2017, the Nomination Committee shall consist of three members, representing the two shareholders with the highest number of shares willing to be included in the Nomination Committee, and the Chairman of the Board. The Nomination Committee then elects the chairman.

2018-04-24T08:08:06+02:00April 24th, 2018 08:08|

Valberedning för Biovica inför årsstämman 2018

Uppsala, 2018-04-23, I enlighet med beslut vid Biovica International ABs årsstämma den 31 augusti 2017 skall valberedningen inför årsstämman 2018 bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som är villiga att ingå i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande.

2018-04-24T08:08:06+02:00April 24th, 2018 08:08|