Omvandling av A-aktier

Omvandling (bolagsordningen punkt 7)

Från och med 360 dagar efter att bolagets aktier har blivit upptaget för handel på en reglerad marknad eller annan handelsplats skall A-aktie kunna omvandlas till B-aktie efter begäran från innehavare av A-aktie inkommit till styrelsen. Styrelsen skall behandla frågan om omvandling senast sista dagen under det kvartal då begäran om omvandling kom in till styrelsen. Därefter skall styrelsen utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när den registreras hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller annan värdepapperscentral.

Anmälningssedel med instruktioner för omvandling för aktieägare med vp-konto kan laddas ner nedan. Har du dina aktier på ett depå-konto skall du inte använda anmälningssedeln nedan utan kontakta din bank eller fondkommissionär för omstämpling till B-aktier.

Anmälningssedel för omstämpling till B-aktier

Some of our Collaborations

>3200

Numbers of patients in studies

24

Publications

10

Pharma Contracts

Are you based in the US?

No