Aktieinformation

Aktien

Biovicas aktier handlas sedan den 29 mars 2017 på Nasdaq First North Stockholm. Företaget har två aktieslag, A (röstvärde 3) och B (röstvärde 1). Företaget har ett registrerat aktiekapital på SEK 1884 891,47 fördelat på 28 573 372 aktier varav 6 623 170 aktier är av serie A och 21 650 202 aktier är av serie B. Aktiernas kvotvärde är 0,07 SEK per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn (ticker) på Nasdaq First North Stockholm: BIOVIC B
ISIN-kod: SE0008613731
LEI-kod: 549300VADE1VRR555N78
Aktierna registreras av Euroclear Sweden AB.

Certified Adviser

Bolagets certified adviser är FNCA Sweden AB
Tel: + 46 8 528 00 399

Viktig information om Nasdaq Stockholm First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Nordic. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.