Shareholders/Aktieägare

SHAREHOLDER LIST

The 10 largest shareholders December 31, 2019/De 10 största ägarna per den 31 december 2019

Name/NamnA-shares/A-aktierB-shares/B-aktierShares/Aktier %Votes/Röster %
Anders Rylander via bolag3 575 640368 95616.7329.14
Gunnar Rylander931 185572 112
6.388.84
Coeli1 151 81384.883.02
Nordnet Pensionsförsäkring821 3413.482.10
Avanza Pension798 3583.392.10
LYM Consulting AB493 8102.091.30
Henrik Osvald, direkt och via bolag424 1061.801.11
Kristina Gronowitz411 6601.753.24
Lars Holmqvist, direkt och via bolag410 6301.741.08
Eccenovo AB300 0001.270.79
Total, 10 largest owners/Totalt, 10 största ägarna4 918 4855 340 45143.5252.78
Other owners/Övriga ägare2 332 71510 981 72156.4847.22
Total/Totalt7 251 20016 322 172100.00100.00

Source: Monitor by Modular Finance AB. Compiled and processed data from, among others, Euroclear, Morningstar and Finansinspektionen.
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.