Styrelse

Lars Holmqvist (1959)
Lars Holmqvist (1959)Chairman of the Board since 2019
Lars holds a MSc in Business Administration. Former Senior Advisor within healthcare at Bain Capital. Senior management positions in pharma and medtech companies including Agilent, Dako, Applied Biosystems Inc. and Medtronic Europe Sarl. Board member in the Lundbeck Foundation, H Lundbeck A/S, ALK-Abelló A/S, Tecan AG, BPL Plc-UK and Vitrolife AB.
Holdings: 410 630 B-shares, 50 000 warrants 2019/2023 (TO4)
MARIA HOLMLUND (1956)
MARIA HOLMLUND (1956)Board of Directors since 2016
Maria has 30 years of experience in the life science and diagnostic industry and she has previously held senior management positions as CEO, business area manager and marketing manager at international diagnostic companies such as Pharmacia Diagnostics, Boehringer Mannheim, Roche Scandinavia, Phadia and Thermo Fisher. She has extensive experience of successfully introducing novel diagnostic products globally. Maria is currently CEO of Prolight Diagnostics.
Holdings: 9 750 B-shares, 25 000 warrants 2019/2023 (TO4)
ULF JUNGNELIUS, MD (1951)
ULF JUNGNELIUS, MD (1951)Director of the Board since 2014
Ulf is a board-certified oncologist trained at the Karolinska Institute. In more than 20 years of experience in pharmaceutical drug development, he has been Vice President of Clinical Research and Development, Oncology, at Celgene Inc., and has held similar positions at Pfizer, Eli Lilly, and Takeda Pharmaceuticals in the US. He has had important responsibilities in the clinical development of several successful oncology drugs, including Abraxane®, Gemzar®, Alimta®, and Revlimid®. In addition, his work has been pivotal in several multibillion-dollar acquisitions, such as Celgene’s acquisitions of Abraxis and Pharmion.
Holdings: 25 000 warrants 2019/2023 (TO4)
HENRIK OSVALD (1959)
HENRIK OSVALD (1959)Board of Directors since 2019
Henrik is the CEO of Primas Invest AB, which has a portfolio of investments in Life Science. He has experience as an entrepreneur and CEO in the distribution and retail area and has successfully built up a larger international business.
Holdings: 424,106 B-shares
JESPER SÖDERQVIST, PH.D (1966)
JESPER SÖDERQVIST, PH.D (1966)Board of Directors since 2013
Jesper received an MSc in Engineering Physics from the Swedish Royal Institute of Technology and a PhD from the Royal Institute of Technology and CERN. Jesper is CEO of Arcoma AB. He was formerly Vice President of Elekta’s Neuroscience division and General Manager, Mammography, at Philips Healthcare and the CEO of Sectra Mamea, AB, from 2004 until it was acquired by Philips in 2011. In these positions, he managed the microdose mammography business, taking it from a start-up to an international medical technology company. Jesper has also held management positions at Huber+Suhner and at Allgon.
Holdings: 41 085 A-shares, 38 200 B-shares, 25 000 warrants 2019/2023 (TO4)
ANDERS RYLANDER (1970)
ANDERS RYLANDER (1970)Board of Directors since 2010 and CEO
Anders Rylander has an MSc in Mechanical Engineering with specialties in Industrial Economics and Management from the Swedish Royal Institute of Technology. He has been a management consultant for more than 15 years, at companies such as Accenture and Andersen Consulting. Anders co-founded Axholmen, a management consulting firm that focuses on improving the operational efficiency of large corporations in the Nordic market. He also founded Arinvest, a private equity investment firm investing in the clean-tech and life science business areas.
Holdings: 3 575 640 A-shares, 368 956 B-shares

Biovicas styrelse består av fem ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordförande, vilka har valts för tiden intill nästa årsstämma. Styrelseledamöterna, deras befattning, när de valdes första gången och om de anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och ledande befattningshavare samt i förhållande till större aktieägare beskrivs i tabellen nedan.

NamnBefattningLedamot sedanBolaget och dess ledningStörre aktieägare
Lars HolmqvistStyrelseordförande2019JaJa
Anders RylanderVD samt styrelseledamot2010NejNej
Maria HolmlundStyrelseledamot2016JaJa
Jarl Ulf JungeliusStyrelseledamot2014JaJa
Jesper SöderqvistStyrelseledamot2013JaJa
Henrik OsvaldStyrelseledamot2019JaJa

Ledning

ANDERS RYLANDER (1970)
ANDERS RYLANDER (1970)VD
Anders Rylander has an MSc in Mechanical Engineering with specialties in Industrial Economics and Management from the Swedish Royal Institute of Technology. He has been a management consultant for more than 15 years, at companies such as Accenture and Andersen Consulting. Anders co-founded Axholmen, a management consulting firm that focuses on improving the operational efficiency of large corporations in the Nordic market. He also founded Arinvest, a private equity investment firm investing in the clean-tech and life science business areas.
Holdings: 3 575 640 A-shares, 368 956 B-shares
CECILIA DRIVING (1971)
CECILIA DRIVING (1971)Vice VD och CFO/HR/IR sedan 2016
Utbildning/bakgrund: Cecilia Driving har en jur. kand samt en ekonomi kand från Stockholms universitet. Cecilia Driving har erfarenhet från life science, IT, telekom och forskningsbranschen som CFO/Ekonomi- & finansdirektör och bolagsjurist. Hon har erfarenhet från börs-, private equity, ägarledda och statligt ägda bolag.

Pågående uppdrag: Cecilia Driving är styrelseledamot i Ovzon AB och styrelseordförande för Adom AB.

Innehav i bolaget: Cecilia Driving äger 10 000 B-aktier och 20 000 teckningsoptioner 2017/2020 (TO2), 20 000 teckningsoptioner 2018/2021 (TO3)

OTTI BENGTSSON GREF (1968)
OTTI BENGTSSON GREF (1968)Forsknings- och utvecklingsdirektör fr.o.m. 2020
Utbildning/bakgrund: Otti är medicine licentiat inom immunologi från Uppsala universitet och har en executive MBA från MGruppen. Hon har mer än 20 års erfarenhet av forskning och produktutveckling och produktion från akademi och industri. Hon har haft flera chefsbefattningar inom både utveckling och produktion på Thermo Fischer och har lång erfarenhet av produktutveckling av invitro diagnostiska test. Närmast kommer Otti från Cavidi som utvecklar, producerar och marknadsför molekylär diagnostik inom HIV området, där var hon Forsknings- och utvecklingsdirektör.

Innehav i bolaget: 20 000 teckningsoptioner 2019/2022 (TO5)

HENRIK WINTHER (1966)
HENRIK WINTHER (1966)SVP Business Development fr.o.m. 2020
Utbildning/bakgrund: Henrik har en bakgrund som docent i anatomi, fysiologi och cellbiologi vid Köpenhamns universitet innan han bytte till det danska diagnostikföretaget Dako som senare förvärvades av Agilent. På Dako hade Henrik flera ledande befattningar. Han var FoU-direktör innan han ledde affärsområdet Companion Diagnostics. Under Henriks ledning hade affärsområdet en tiofaldig tillväxt både vad gäller intäkter och anställda. Hos Agilent utsågs Henrik till vice president och General Manager för Companion Diagnostics Division. Innan han kom till Biovica hade Henrik rollen som SVP affärsutveckling hos det svenska diagnostikföretaget Immunovia.

Innehav i bolaget: 20 000 teckningsoptioner 2019/2022 (TO5)

ROBERT DANN (1962)
ROBERT DANN (1962)SVP Marketing and US Business sedan 2020
Utbildning/bakgrund: Robert Dann har en master i rysk civilisation från University of Chicago och en MBA från Columbia Universitetet. Han har över 20 års erfarenhet inom hälsoindustrin, i roller som spänner över landschef, globala produktlanseringar och strategiformulering. Han har verkat inom cancervård, läkemedel, diagnostik och artificiell intelligens på AstraZeneca, GE Healthcare och IBM Watson Health. Robert har bidragit till att ta ett antal banbrytande produkter till marknaden inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Innehav: 20 000 B-aktier

 WING CHENG, PH.D. (1974)
WING CHENG, PH.D. (1974)Market Access and Quality Assurance Director sedan 2018
Utbildning/bakgrund: Wing Cheng har en medicine doktorsexamen i klinisk immunologi och en civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik från Uppsala universitet. Wing har haft ledande roller inom regulatory och reimbursement på myndigheter som TLV, Läkemedelsverket, EMA och Europeiska Kommissionen. Närmast kommer han från en tjänst som Manager Clinical Utility på Thermo Fisher Scientific.

Innehav i bolaget: Wing Cheng äger 3 700 B-aktier, 20 000 teckningsoptioner 2018/2021 (TO3), 20 000 teckningsoptioner 2019/2022 (TO5)

ADAM GERMUNDER (1984)
ADAM GERMUNDER (1984)Operations Director sedan 2017
Utbildning/bakgrund: Adam har en BSc i maskinteknik från Uppsala Universitet. Adam har erfarenhet av arbete inom produktionsledning och processutveckling. Han har bland annat arbetat med att utvecklat och implementerat nya produktionsmetoder i ISO 13485 certifierat medicintekniskt bolag. Adam har erfarenhet från Fiomi Diagnostics som produktionsledare med ansvar för den löpande produktionen och som teamleader på Fresenius Kabi.

Innehav i bolaget: 4 600 B-aktier, 20 000 teckningsoptioner 2018/2021 (TO3), 20 000 teckningsoptioner 2019/2022 (TO5)