Clinical Cancer Research publicerar resultat som stöder DiviTum som en teknik för tidig utvärdering vid behandling av spridd bröstcancer

Uppsala, Sverige, den 16 januari 2020. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att den vetenskapliga tidskriften Clinical Cancer Research har publicerat data från TREnd-studien som visar fördelarna med att använda DiviTum[®] vid utvärdering av behandling med palbociclib hos kvinnor med spridd bröstcancer.

2020-01-24T17:18:26+00:00 January 16th, 2020 08:00|News|

Biovica stärker ledningsgruppen

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att Henrik Winther anställts som affärsutvecklingschef (SVP Business Development) och kommer att ingå i ledningsgruppen. Han kommer närmast från rollen som SVP Precision Diagnostics på Immunovia.

2020-01-24T17:18:26+00:00 December 6th, 2019 08:00|News|

Biovica strengthens management team

Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that Henrik Winther was appointed SVP Business Development and will be part of the management team. He most recently comes from the role of SVP Precision Diagnostics at Immunovia.

2020-01-24T17:18:27+00:00 December 6th, 2019 08:00|News|

Biovicas DiviTum – Stark prognostisk markör vid operabel bröstcancer

Uppsala, Sverige, den 20 november 2019. Biovica, verksamt inom biomarkörer för cancer, meddelade idag kliniska data som visar att DiviTum är en stark prognostisk markör vid operabel bröstcancer. Resultaten kommer att presenteras på San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS, 10-14 december 2019, världens största vetenskapliga kongress med fokus på bröstcancer.

2020-01-24T17:18:26+00:00 November 20th, 2019 08:20|News|

Biovica’s DiviTum – Strong prognostic marker in operable breast cancer

Uppsala, Sweden, November 20, 2019. Biovica, active in cancer biomarkers, today announced clinical data that demonstrate DiviTum as a strong prognostic marker in operable breast cancer. The results will be presented at the San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS, December 10-14, 2019, the world´s largest scientific congress focusing on breast cancer.

2020-01-24T17:18:27+00:00 November 20th, 2019 08:20|News|

Biovicas DiviTum validerad som en dynamisk biomarkör för spridd bröstcancer i samarbete med Institut Curie, Paris

Uppsala, den 20:e november 2019. Biovica, verksamt inom biomarkörer för cancer, meddelade idag att kliniska data – som visar att DiviTum kan användas som en dynamisk, icke-invasiv biomarkör för patienter med spridd bröstcancer som behandlas med endokrin terapi och palbociclib – kommer att presenteras vid San Antonio Breast Cancer Symposium, 10-14 december 2019, världens största vetenskapliga kongress med fokus på bröstcancer.

2020-01-24T17:18:26+00:00 November 20th, 2019 08:00|News|

Biovica’s DiviTum validated as a dynamic biomarker in metastatic breast cancer in collaboration with Institut Curie, Paris

Uppsala, Sweden, November 20, 2019. Biovica, active in cancer biomarkers, today announced that clinical data – demonstrating that DiviTum can be used as a dynamic, non-invasive biomarker for metastatic breast cancer patients treated with endocrine therapy and palbociclib – will be presented at the San Antonio Breast Cancer Symposium, December 10-14, 2019, the world´s largest scientific congress focusing on breast cancer.

2020-01-24T17:18:27+00:00 November 20th, 2019 08:00|News|

Biovicas ISO 13485:2016 certifikat förnyat

Uppsala, den 25 oktober 2019. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att bolaget har förnyat sitt ISO 13485:2016 certifikat för ytterligare tre år. Det innebär att Biovica fortsatt uppfyller de regulatoriska kraven för utveckling, tillverkning och försäljning av bolagets test DiviTum®.

2020-01-24T17:18:26+00:00 October 25th, 2019 11:28|News|

Biovica ISO 13485:2016 certificate renewal

Uppsala, Sweden, October 25, 2019. Biovica, active in cancer diagnostics, announced today that the company has renewed their ISO 13485:2016 certificate for three years following an extensive renewal audit with the company’s accreditation body. The certificate covers the development, manufacturing and sale of DiviTum®. 

2020-01-24T17:18:27+00:00 October 25th, 2019 11:28|News|