Anders Rylander, VD Biovica kommenterar Q1 rapporten 2017

Biovicas VD Anders Rylander sammanfattar inledningsvis det första kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår 2017/18. Därefter svarar han på frågor om de personalrekryteringar som har gjorts under kvartalet, förklarar hur tekniken DiviTum fungerar samt standardplattformen ELISA, vilka regulatoriska godkännanden som behövs för produkten på några nyckelmarknader, samt berättar avslutningsvis om Biovicas strategi fram till 2019. [...]

2017-09-04T10:13:11+00:00 September 4th, 2017 10:30|News|

Anders Rylander, CEO Biovica comments the Q1 report

Biovica's CEO Anders Rylander summarizes the first quarter of the company's fiscal year 2017/18. The interview focuses on the latest recruitments that have been made during the quarter, the DiviTum technology, and regulatory approvals needed for the product in key markets. The interview ends with Anders Rylander commenting on the Biovica strategy until 2019. [...]

2017-09-04T10:12:16+00:00 September 4th, 2017 10:30|News|

Biovicas patentportfölj utökas på viktiga marknader

Uppsala 9 maj 2017. Biovica har erhållit nytt patent i Kina samt patentförlängning för bolagets tekniknologi i USA. Båda patenten avser Biovicas metod för att mäta tymidinkinas-aktivitet på en realtids-PCR-plattform. Det kinesiska patentet gäller till och 13:e maj 2031. Det amerikanska patentet har godkänts sedan tidigare men erhåller nu en förlängning med 430 dagar, [...]

2017-05-09T09:44:58+00:00 May 9th, 2017 10:00|News|

Biovica extends patent protection on key markets

Uppsala, Sweden May 9 2017. Biovica has received a new patent in China as well as patent extension for the company's technology in the United States. Both of the patents refer to Biovica's method of measuring thymidine kinase activity on a real-time PCR platform. The Chinese patent is valid until 13 May 2031. The U.S. patent [...]

2017-05-09T13:41:06+00:00 May 9th, 2017 10:00|News|

Biovica participates at ASCO, June 2-6, Chicago

Biovica will attend the ASCO (American Society of Clinical Oncology) Annual Meeting, an event that brings together 30 000 global oncology professionals. During ASCO Biovica will meet Pharma companies and oncologists to share the latest insights from the ongoing clinical trial programme and collaborations. Biovica has also been invited to present the latest DiviTum® data at [...]

2017-05-02T09:35:13+00:00 May 2nd, 2017 09:35|News|