Biovica publishes a summary of study-results in breast cancer with DiviTum®

Biovica has a comprehensive study program with DiviTum® to demonstrate the clinical value for cancer patients. Biovica has published a summary brochure in order to share knowledge about results achieved so far with DiviTum® to researchers, oncologists and other stakeholders. The summary describes all clinical studies presented where DiviTum® is used to evaluate response to breast cancer treatment.

2019-07-16T20:26:22+00:00 May 22nd, 2019 09:45|News|

Biovica attends ASCO in Chicago

Uppsala, Sweden, May 8, 2019: Biovica will participate in the 55th Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology (ASCO), taking place in Chicago May 31-June 4, 2019

2019-07-16T20:26:22+00:00 May 8th, 2019 11:09|News|

Biovica och IBL-America inleder försäljningssamarbete i USA

Uppsala, den 10 april, 2019. Biovica inleder samarbete med IBL-America avseende försäljning av DiviTum® på den amerikanska forskningsmarknaden. Samarbetet accelererar de kommersiella aktiviteterna inom detta kundsegment på Biovicas största marknad.

2019-07-16T20:26:20+00:00 April 10th, 2019 14:00|News|

Två nya kunder och försäljning på 1,5 MSEK

Uppsala, tisdag den 19 mars 2019. Två nya kunder har i mars 2019 köpt DiviTum®-kit till ett sammanlagt ordervärde av 1,5 MSEK. Kunderna är ett läkemedels- och ett CRO-bolag (Contract Research Organization) som finns i Europa och USA. Syftet är att utvärdera respons på behandling av bröstcancer i kliniska studier.

2019-07-16T20:26:20+00:00 March 19th, 2019 08:00|News|

Biovica announces two new customers and sales of 1,5 MSEK

Uppsala, the 19th of March 2019. Two new customers have purchased DiviTum®-kits in order to evaluate response to treatment in breast cancer studies. The customers are pharma- and CRO-companies (Contract Research Organization) based in US and Europe.

2019-07-16T20:26:23+00:00 March 19th, 2019 08:00|News|