Årsredovisning för verksamhetsåret 2018/2019 för Biovica International AB publiceras idag på vår webbplats https://www.biovica.com/investor-relations/finansiella-rapporter/

”Mycket positivt har hänt under verksamhetsåret 2018/2019. Vi har bland annat i samarbete med ledande bröstcancer-onkologer presenterat positiva resultat i ytterligare ett antal kliniska studier där DiviTum visar sitt värde både före och under behandling. Vi har nu 8 färdigställda studier inom bröstcancer på över 1 000 patienter. Tillsammans med pågående studier kommer vi ha ett mycket gott underlag för regulatoriskt godkännande, inklusion i guidelines och reimbursement. Utöver det har vi färdigställt vår FDA-version av DiviTum och har startat verksamhet i USA. Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2019/2020 där vi kommer att ta ytterligare steg mot att bidra till bästa behandling från dag ett!” säger Anders Rylander, CEO på Biovica. 

Release

Mer information

Anders Rylander, VD Biovica
Mobil: +46 (0) 761 61 21 90
email: anders.rylander@biovica.com

Cecilia Driving, CFO Biovica
Tel.: +46 (0)73 125 92 47
email: cecilia.driving@biovica.com

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 8 528 00 399.

Läs mer: www.biovica.com