Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, bjuder in till virtuell kapitalmarknadsdag måndag 11 maj 14.00-16.00.  

Biovica närmar sig marknadslansering av DiviTum® på den amerikanska marknaden för monitorering av behandling mot spridd bröstcancer. Redan idag säljs DiviTum® i forskningssyfte till framförallt kliniska studier hos större läkemedelsbolag och efter FDA godkännande blir den stora marknaden för patientmonitorering tillgänglig.

Vi bjuder därför in till en virtuell kapitalmarknadsdag den 11 maj 2020 kl. 14.00-16.00.
Länk kommer att finnas på Biovicas hemsida: www.biovica.com/biovica/investor-relations/events/ frågor kan ställas till ir@biovica.com

På kapitalmarknadsdagen kommer Robert Dann, nytillträdd SVP Marketing and US Business och Henrik Winther SVP Business Development att presentera planen för marknadslansering av DiviTum®, onkolog Samuel Rotstein från Karolinska Sjukhuset kommer att presentera sin syn på vad DiviTum® kan tillföra för värde för patienter och sjukvård, och vd Anders Rylander kommer att ge en lägesuppdatering.

Välkommen!

Release

Mer information
Anders Rylander, VD Biovica
Mobil: +46 (0) 761 61 21 90
E-post: anders.rylander@biovica.com

Biovica – Behandlingsbeslut med större säkerhet
Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade test i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Genom att mäta en biomarkör som finns i blodet ger Biovicas test DiviTum® ett mått på celltillväxten. Testet har i flertalet kliniska studier framgångsrikt tidigt lyckats besvara om den behandling som satts in är effektiv. Det första applikationsområdet för DiviTum är behandlingseffekt vid spridd bröstcancer. Biovicas vision är att alla cancerpatienter ges en optimal behandling från första dagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut och läkemedelsbolag. DiviTum är CE-märkt och registrerat hos svenska Läkemedelsverket. Biovicas aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (BIOVIC B). FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, info@fnca.se, 08-528 00 399. För mer information, besök gärna www.biovica.com