Biovica kommer att delta på Stora aktiedagen, en investerarkonferens, som hålls den 12 november på Svenska Mässan i Göteborg. Evenemanget arrangeras av Aktiespararna och bolaget kommer att representeras av VD Anders Rylander i sal 2 kl. 9.20.

Evenemanget webbsänds på www.aktiespararna.se/tv/live. Presentationen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter presentationen.

För fullständigt program och registrering, se länk: www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-goteborg-2018

Release

För mer information:

Anders Rylander, VD Biovica
tel.: +46 (0)18 444 48 35
email: anders.rylander@biovica.com

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer: www.biovica.com