Regulatory

Biovica Bokslutskommuniké 2019/2020

Förberedelser för lansering av DiviTum® startade

June 5, 2020

Biovica ger mål för marknadsandel vid dagens kapitalmarknadsdag

Uppsala, Sverige, 11 maj 2020. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, håller idag sin kapitalmarknadsdag virtuellt 14.00-16.00. Syftet är att ge en uppdatering kring Biovicas marknadslanseringsstrategi och mål. Biovica lämnar även ett marknadsandelsmål tre år efter lansering av DiviTum®.

May 11, 2020

DiviTum – första studien publicerad på CDK4/6-hämmare mot kliniskt utfall

Period: maj-januari 2019/2020

March 12, 2020

Delårsrapport 2: Arbetet med FDA-ansökan fortlöper enligt plan

“På San Antonio Breast Cancer Symposium, världens största bröstcancerkonferens, presenteras resultat från ytterligare två studier med DiviTum®”. – Anders Rylander, vd Biovica

December 5, 2019

Kommuniké från Biovicas årsstämma den 29 augusti 2019

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

August 29, 2019

Plan till 510(k) ansökan definierad – Delårsrapport 1: maj-juli 2019/2020

kSEK kv 1 19/20  kv 1 18/19  maj-apr 18/19  Nettoomsättning 367 914 3 005 Rörelseresultat -6 097 -3 956 -21 718 Periodens resultat -6 068 -4 028 -21 556 Resultat per aktie ef utspäd -0,33 -0,23 -1,18 Väsentliga händelser under första kvartalet  Riktad nyemission om 60 MSEK till europeiska och svenska institutionella investerare och family […]

Kallelse till årsstämma i Biovica International AB

Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till årsstämma. Datum: 29 augusti 2019 Tid: 16:00 Plats: Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala Science Park, Uppsala

July 23, 2019

Biovica International AB – Årsredovisning för verksamhetsåret 2018/2019 publicerad

Årsredovisning för verksamhetsåret 2018/2019 för Biovica International AB publiceras idag på vår webbplats https://www.biovica.com/investor-relations/finansiella-rapporter/

June 28, 2019

FDA-process och kommersialisering enligt plan. Nya studiedata bekräftar potentialen. Bokslutskommuniké maj-april 2018/2019

kSEK kv 4 18/19 kv 4 17/18 maj-apr 18/19 maj-apr 17/18 Nettoomsättning 1 715 1 433 3 005 2 723 Rörelseresultat -8 569 -4 132 -21 718 -17 956 Periodens resultat -8 631 -4 176 -21 556 -18 010 Resultat per aktie ef utspäd -0,47 -0,24 -1,18 -1,01

June 14, 2019

Kommuniké från extra bolagsstämman i Biovica

Extra bolagsstämman i Biovica International AB (publ) (“Biovica” eller “Bolaget”) hölls idag den 2 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

May 2, 2019