Regulatory

Kallelse till årsstämma i Biovica International AB

Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till årsstämma den 27 augusti 2020 kl. 16:00 i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 54B, Uppsala Science Park, Uppsala.

July 22, 2020

Biovica International AB – Årsredovisning för verksamhetsåret 2019/2020 publicerad

Årsredovisning för verksamhetsåret 2019/2020 för Biovica International AB publiceras idag på vår webbplats https://biovica.com/investor-relations/financials/ Kontakt Anders Rylander, VDTelefon: 018-444 48 35E-post: anders.rylander@biovica.com Cecilia Driving, EVP CFO/HR/IRTelefon 073-125 92 47E-post: cecilia.driving@biovica.com Biovica – Behandlingsbeslut med större säkerhet Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade test i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Genom att mäta en biomarkör som finns […]

June 30, 2020

Biovica Bokslutskommuniké 2019/2020

Förberedelser för lansering av DiviTum® startade

June 5, 2020

Redeye Initiates Coverage of Biovica

Redeye initiates coverage of cancer diagnostics firm Biovica with base case of SEK 24. The shares have spiked some 140 percent YTD on the back of increasing investor optimism ahead of a possible US launch next year. While we see room for a slight pull-back short-term, a potential marketing approval in the US for blood-based cancer diagnostic test DiviTum within the next 6-12 months is a major catalyst for significant further upside to our valuation. Ongoing clinical validation to complete the submission to the FDA could provide important clues already in the next few months.

May 25, 2020

Biovica ger mål för marknadsandel vid dagens kapitalmarknadsdag

Uppsala, Sverige, 11 maj 2020. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, håller idag sin kapitalmarknadsdag virtuellt 14.00-16.00. Syftet är att ge en uppdatering kring Biovicas marknadslanseringsstrategi och mål. Biovica lämnar även ett marknadsandelsmål tre år efter lansering av DiviTum®.

May 11, 2020

DiviTum – första studien publicerad på CDK4/6-hämmare mot kliniskt utfall

Period: maj-januari 2019/2020

March 12, 2020

Delårsrapport 2: Arbetet med FDA-ansökan fortlöper enligt plan

“På San Antonio Breast Cancer Symposium, världens största bröstcancerkonferens, presenteras resultat från ytterligare två studier med DiviTum®”. – Anders Rylander, vd Biovica

December 5, 2019

Kommuniké från Biovicas årsstämma den 29 augusti 2019

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

August 29, 2019

Plan till 510(k) ansökan definierad – Delårsrapport 1: maj-juli 2019/2020

kSEK kv 1 19/20  kv 1 18/19  maj-apr 18/19  Nettoomsättning 367 914 3 005 Rörelseresultat -6 097 -3 956 -21 718 Periodens resultat -6 068 -4 028 -21 556 Resultat per aktie ef utspäd -0,33 -0,23 -1,18 Väsentliga händelser under första kvartalet  Riktad nyemission om 60 MSEK till europeiska och svenska institutionella investerare och family […]

Kallelse till årsstämma i Biovica International AB

Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till årsstämma. Datum: 29 augusti 2019 Tid: 16:00 Plats: Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala Science Park, Uppsala

July 23, 2019