Regulatory

DiviTum®TKa-resultat från SWOG-studien publicerade i Clinical Cancer Research

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att DiviTum®TKa-resultat från en analys av prover från den stora SWOG S0226-studien har publicerats i den högt rankade vetenskapliga tidskriften Clinical Cancer Research som ges ut av American Association for Cancer Research (AACR). De starka resultaten stöder användningen av DiviTum®TKa som ett verktyg för att övervaka sjukdomsprogression vid endokrin behandling hos kvinnor med hormonreceptorpositiv spridd bröstcancer.

September 15, 2021

Lovande DiviTumTKa-resultat från Novartis BIOITALEE-studie presenteras vid ESMO

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att DiviTumTKa-resultat från den stora Novartis BIOITALEE-studien kommer att presenteras som en poster på konferensen European Society for Medical Oncology (ESMO) 16–21 september 2021. Resultaten stärker DiviTumTKas potential som verktyg för monitorering av behandling med CDK4/6-hämmare.

September 14, 2021

Biovica uppdaterar om FDA-ansökningsprocessen

Biovica, aktivt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att företagets förväntade tidslinje för sin uppdaterade 510(k)-ansökan till US Food and Drug Administration (FDA) har förlängts på grund av fördröjning av svar från FDA.

September 13, 2021

Kommuniké från årsstämma i Biovica International

Årsstämman i Biovica International AB (“Biovica” eller “Bolaget”) hölls idag den 31 augusti 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

August 31, 2021

DiviTum®TKa närmar sig FDA godkännande

tkr kv 1 21/22 kv 1 20/21 maj-apr 20/21 Nettoomsättning 381 340 2 077 Rörelseresultat -12 238 -8 665 -40 181 Periodens resultat -12 225 -8 374 -39 482 Resultat per aktie efter utspädning -0,43 -0,36 -1,39 Väsentliga händelser under första kvartalet Bröstcancerstudien PROMIX vid Karolinska universitetssjukhuset publiceras i den vetenskapliga tidskriften ESMO Open. Modell […]

VDs anförande inför årsstämman 2021 har publicerats

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att ett förinspelat anförande med vd Anders Rylander har publicerats.

August 27, 2021

Biovica förstärker ledningsgruppen

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att Warren Cresswell har utsetts till President Americas och kommer att ingå i ledningsgruppen.

August 10, 2021

Kallelse till årsstämma i Biovica International AB

Aktieägarna i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdag den 31 augusti 2021.

July 30, 2021

Biovica International AB – Årsredovisning för verksamhetsåret 2020/2021 publicerad

Årsredovisning för verksamhetsåret 2020/2021 för Biovica International AB publiceras idag på vår webbplats

June 30, 2021

Biovica Bokslutskommuniké Februari-april 2020/2021

Förberedelser för lansering av DiviTum®TKa

June 17, 2021