Regulatory

Biovica lämnar in 510 (k)-ansökan för DiviTum®TKa till FDA

Biovica, verksamt inom blodbaserad cancerdiagnostik, meddelade idag att bolaget har lämnat in en 510 (k)-ansökan till amerikanska U.S. Food and Drug Administration (FDA).

September 25, 2020

Kommuniké från årsstämma i Biovica

Vid årsstämma i Biovica AB (publ) i Uppsala den 27 augusti 2020 fattades följande beslut.

August 27, 2020

Biovica Delårsrapport maj-juli 2020/2021

Klinisk validering genomförd, arbetet med FDA ansökan i slutfas

Biovica genomför en riktad nyemission av B-aktier och tillförs cirka 148 miljoner kronor

Biovica International AB (“Biovica” eller “Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 4 700 000 B-aktier, motsvarande cirka 148 miljoner kronor (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts till 31,5 kronor per aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande genomfört av Pareto Securities AB (“Pareto Securities”). På grund av hög efterfrågan ökades bruttolikviden i den Riktade Nyemissionen från beloppet om 110 miljoner kronor som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag. Ett antal svenska och internationella institutionella investerare deltog i den Riktade Nyemissionen, inklusive Andra AP-fonden, Coeli Asset Management och Lancelot Asset Management.

August 26, 2020

Biovica avser genomföra en riktad nyemission av B-aktie

Biovica International AB (”Biovica” eller ”Bolaget”) har gett i uppdrag till Pareto Securities AB (“Pareto Securities”) att undersöka förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av B-aktier upp till motsvarande cirka 110 miljoner kronor genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (den ”Riktade Nyemissionen”).

Biovica slutför klinisk validering med positivt resultat inför FDA-ansökan för DiviTum® TKa

Biovica meddelar idag att den kliniska valideringen, som visar på det kliniska värdet av blodtestet DiviTum® TKa, har slutförts. Den kliniska valideringen är den sista delen innan ansökan sammanställs och skickas in till FDA för att erhålla amerikanskt marknadsgodkännande. Biovica följer tidplanen att lämna in ansökan under september 2020.

Kallelse till årsstämma i Biovica International AB

Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till årsstämma den 27 augusti 2020 kl. 16:00 i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 54B, Uppsala Science Park, Uppsala.

July 22, 2020

Biovica International AB – Årsredovisning för verksamhetsåret 2019/2020 publicerad

Årsredovisning för verksamhetsåret 2019/2020 för Biovica International AB publiceras idag på vår webbplats https://biovica.com/investor-relations/financials/ Kontakt Anders Rylander, VDTelefon: 018-444 48 35E-post: anders.rylander@biovica.com Cecilia Driving, EVP CFO/HR/IRTelefon 073-125 92 47E-post: cecilia.driving@biovica.com Biovica – Behandlingsbeslut med större säkerhet Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade test i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Genom att mäta en biomarkör som finns […]

June 30, 2020

Biovica Bokslutskommuniké 2019/2020

Förberedelser för lansering av DiviTum® startade

June 5, 2020

Redeye Initiates Coverage of Biovica

Redeye initiates coverage of cancer diagnostics firm Biovica with base case of SEK 24. The shares have spiked some 140 percent YTD on the back of increasing investor optimism ahead of a possible US launch next year. While we see room for a slight pull-back short-term, a potential marketing approval in the US for blood-based cancer diagnostic test DiviTum within the next 6-12 months is a major catalyst for significant further upside to our valuation. Ongoing clinical validation to complete the submission to the FDA could provide important clues already in the next few months.

May 25, 2020