Regulatory

Delårsrapport 2 – Lovande resultat publicerade på ESMO

tkr kv 221/22 kv 220/21 maj-okt 21/22 maj-okt 20/21 Helår20/21 Nettoomsättning 268 44 649 384 2 077 Rörelseresultat -14 314 -8 285 -26 552 -16 950 -40 181 Periodens resultat -14 388 -8 208 -26 613 -16 581 -39 482 Resultat per aktie efter utspädn. -0,51 -0,29 -0,93 -0,59 -1,39 Väsentliga händelser under andra kvartalet […]

December 1, 2021

Biovica meddelar start av TK IMPACT studien vid Washington University of St Louis

Biovica , verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att bolaget TK IMPACT studien startar, en prövarinitierad prospektiv klinisk studie vid Washington University of St Louis som utvärderar den kliniska användbarheten av Biovicas blodbaserade biomarkörstest DiviTum®TKa vid monitorering av patienter med spridd bröstcancer.

November 24, 2021

Tre studier av Biovicas DiviTum®TKa presenteras på SABCS 2021

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att resultaten från tre studier med DiviTum®TKa, inklusive en budgeteffektmodell, kommer att presenteras vid världens största bröstcancerkonferens, San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), i början av december. Studierna omfattar nästa generations CDK-hämmare, samuraciclib från Carrick Therapeutics, biomarkörstudien PROMISE utförd vid Mayo Clinic och DiviTum®TKas budgeteffektmodell. Alla studier fokuserar på DiviTum®TKas roll vid monitorering av behandling av spridd bröstcancer.

November 19, 2021

Biovicas DiviTum®TKa-resultat publicerade i Journal of Medical Economics

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att resultaten av en DiviTum®TKa-budgetmodell har publicerats i Journal of Medical Economics. Publikationen utökar de data som presenterades vid ISPOR 2021. Resultaten från modellen visar att monitorering med DiviTum®TKa kan ge besparingar på upp till tre gånger den extra kostnaden jämfört med nuvarande behandling av patienter med spridd bröstcancer.

November 16, 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Biovica International

Extra bolagsstämman i Biovica International AB (“Biovica” eller “Bolaget”) hölls idag den 12 oktober 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

October 12, 2021

Kallelse till extra bolagstämma i Biovica International AB

Aktieägarna i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 oktober 2021.

September 23, 2021

DiviTum®TKa-resultat från SWOG-studien publicerade i Clinical Cancer Research

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att DiviTum®TKa-resultat från en analys av prover från den stora SWOG S0226-studien har publicerats i den högt rankade vetenskapliga tidskriften Clinical Cancer Research som ges ut av American Association for Cancer Research (AACR). De starka resultaten stöder användningen av DiviTum®TKa som ett verktyg för att övervaka sjukdomsprogression vid endokrin behandling hos kvinnor med hormonreceptorpositiv spridd bröstcancer.

September 15, 2021

Lovande DiviTumTKa-resultat från Novartis BIOITALEE-studie presenteras vid ESMO

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att DiviTumTKa-resultat från den stora Novartis BIOITALEE-studien kommer att presenteras som en poster på konferensen European Society for Medical Oncology (ESMO) 16–21 september 2021. Resultaten stärker DiviTumTKas potential som verktyg för monitorering av behandling med CDK4/6-hämmare.

September 14, 2021

Biovica uppdaterar om FDA-ansökningsprocessen

Biovica, aktivt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att företagets förväntade tidslinje för sin uppdaterade 510(k)-ansökan till US Food and Drug Administration (FDA) har förlängts på grund av fördröjning av svar från FDA.

September 13, 2021

Kommuniké från årsstämma i Biovica International

Årsstämman i Biovica International AB (“Biovica” eller “Bolaget”) hölls idag den 31 augusti 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

August 31, 2021