WntResearch och Biovica i samarbete om biomarkör till Foxy-5

2018-08-15 08:30

Biovica International AB (publ) meddelar idag att bolaget har ingått avtal med WntResearch AB om utveckling av en biomarkör till Foxy-5 behandling. Syftet med samarbetet är att forskningen ska leda fram till en så kallad companion diagnostic, en biomarkör kopplad till Foxy-5.

Biovica och WntResearch ser möjligheten att med hjälp av ett blodprov identifiera vilka patienter som kan dra nytta av Foxy-5. Bakgrunden till samarbetet ligger i ett flertal studier som har visat att aktiviteten hos enzymet tymidinkinas (TK) kan mätas med hög precision med Biovicas DiviTum-test och är starkt korrelerat till aggressiv tumörsjukdom. För att undersöka om det finns ett samband mellan TK, Wnt-5a och återfall av cancer, så kommer TK att bestämmas i den kommande fas 2-studien i patienter med tjocktarmscancer.

”Biomarkörsområdet är något som exploderar just nu och prediktiva markörer är något som starkt efterfrågas av läkemedelsmyndigheter, läkemedelsbolag samt behandlande läkare”, säger Peter Morsing, VD WntResearch.

”Vi ser en ökad efterfrågan på biomarkörer från forskande läkemedelsbolag. Avtalet med WntResearch ger oss ytterligare kunskap om ännu en tumörgrupp och i förlängningen är målet att fler patienter selekteras som kan dra nytta av en bättre, skräddarsydd behandling. Genom att individanpassa behandlingen vill vi bidra till att ge bästa möjliga resultat för patienten.”, säger Anders Rylander, VD Biovica.

Companion diagnostics är en del i utvecklingen av individanpassade läkemedel, precision medicine. Området har under den senaste tiden väckt stort intresse i läkemedelsvärlden. Inte minst när schweiziska Roche i juni förvärvade amerikanska Foundation Medicine, med fokus på individanpassad läkemedelsforskning, till ett marknadsvärde om 5,3 miljarder dollar.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No