VDs anförande inför årsstämman 2021 har publicerats

2021-08-27 14:30

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att ett förinspelat anförande med vd Anders Rylander har publicerats.

Årsstämman i Biovica International AB den 31 augusti 2021 äger rum utan fysisk närvaro, med hänsyn risken för till smittspridning av Covid‑19. Inför årsstämman har idag ett förinspelat anförande med vd Anders Rylander publicerats. I anförandet redogör Anders Rylander för det gångna verksamhetsåret samt ger sin syn på bolagets framtida utveckling. Anförandet finns tillgängligt på bolagets hemsida Events – Biovica samt på youtube.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No