Två nya kunder och försäljning på 1,5 MSEK

2019-03-19 08:00

Uppsala, tisdag den 19 mars 2019. Två nya kunder har i mars 2019 köpt DiviTum®-kit till ett sammanlagt ordervärde av 1,5 MSEK. Kunderna är ett läkemedels- och ett CRO-bolag (Contract Research Organization) som finns i Europa och USA. Syftet är att utvärdera respons på behandling av bröstcancer i kliniska studier.

“Det är glädjande att se en efterfrågan av DiviTum® på forskningsmarknaden och att det finns ett intresse att använda DiviTum® i kliniska prövningar för att följa upp effekten av cancerbehandling. Vi är glada över att läkemedelsbolagen ser värdet av vår produkt och använder den i kliniska studier i syfte att patienterna ska få en bättre behandling.”, säger Anders Rylander, VD på Biovica.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No