Tre studier av Biovicas DiviTum®TKa presenteras på SABCS 2021

2021-11-19 16:05

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att resultaten från tre studier med DiviTum®TKa, inklusive en budgeteffektmodell, kommer att presenteras vid världens största bröstcancerkonferens, San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), i början av december. Studierna omfattar nästa generations CDK-hämmare, samuraciclib från Carrick Therapeutics, biomarkörstudien PROMISE utförd vid Mayo Clinic och DiviTum®TKas budgeteffektmodell. Alla studier fokuserar på DiviTum®TKas roll vid monitorering av behandling av spridd bröstcancer.

Biovica och Carrick Therapeutics har samarbetat för att generera data för TK-aktivitet (TKa) i fas 1/2A-studien av samuraciclib (NCT033638939), en first-in-class, oral, selektiv CDK7-hämmare som nyligen fick snabbspårsbeteckning av det amerikanska läkemedelsverket, FDA. Studien visar det potentiella sambandet mellan TKa-nivåer och behandlingseffekt för denna nästa generations CDK-hämmare.
P1-18-10 A clinical study of samuraciclib (CT7001), a first-in-class, oral, selective inhibitor of CDK7, in patients with advanced triple negative breast cancer (TNBC)

DiviTum®TKa-resultat från den kliniska studien PROMISE (NCT03281902) utförd vid Mayo Clinic visar sambandet mellan TKa och progressionsfri överlevnad. Studieresultaten är en fortsättning på de resultat som presenterades på SABCS 2020. Sedan dess har prover från nästan dubbelt så många patienter testats för TKa. De nya resultaten bekräftar den initiala analysen och tidigare DiviTum®TKa-resultat – dvs användningen av DiviTum®TKa som ett värdefullt verktyg vid utvärdering av behandlingseffekt vid spridd bröstcancer.
P5-13-22 Serum thymidine kinase 1 activity (TKa) levels and progression-free survival (PFS) in patients (pts) with hormone receptor positive (HR+) HER2-negative metastatic breast cancer (MBC) on palbociclib (Pb) and endocrine therapy (ET)

Ytterligare resultat av DiviTum®TKas budgeteffektmodell visar testets potential att avsevärt minska antalet röntgen och datortomografiundersökningar vid monitorering av kvinnor med spridd bröstcancer. Eftersom dessa undersökningar är både dyra och jobbiga för patienterna, förstärker det den potentiella fördelen med DiviTum®TKa för sjukvården och för patienterna. Dessutom kan testet möjliggöra tidig identifiering när en behandling inte är effektiv och därför möjliggöra totala besparingar på tre gånger den extra kostnaden för testet.
P3-03-05 The budget impact of the DiviTum®TKa assay in postmenopausal women with hormone receptor positive metastatic breast cancer

"De data om DiviTum®TKa som presenteras på SABCS stärker den vetenskapliga och ekonomiska grunden för testets roll i vården av bröstcancerpatienter. Vi är mycket nöjda med resultaten”, säger Anders Rylander, vd för Biovica.

San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS, pågår 7–10 december 2021.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No