Resultat från AstraZeneca-studie presenteras idag på ASCO

2018-06-04 10:00

DiviTum-resultat från en stor AstraZeneca-studie presenteras idag vid ASCO-mötet i Chicago, den största cancerkongressen i världen. Studien omfattar 244 kvinnor med spridd bröstcancer och visar DiviTums förmåga att tillhandahålla exakt prognos och utvärdering av terapibehandlingen för bättre patientresultat, från ett blodprov.

Resultaten presenteras i samarbete med AstraZeneca och globalt kända onkologer från EU, USA och Kanada. Genom att analysera ett blodprov tillhandahåller DiviTum nyckelfakta för identifiering av behandlingsresistenta patienter och uppföljning av endokrina standardbehandlingar. Abstractet släpptes redan i mitten av maj och nu kommer det att finnas en poster-presentation med mer omfattande data.

"Cirkulationsnivåerna av TK1, som uppmättes med DiviTum-analysen, har visat sig starkt associerad med resultatet för patienter behandlade med endokrin terapi i olika oberoende analyser och tidiga data tyder på att förändringar i denna proliferationsmarkör under behandlingen ytterligare kunde informera om behandlingsresultat. DiviTum-analysen kan vara ett användbart verktyg för att undersöka tidiga effektsignaler av onkologiska läkemedel under utveckling."- säger Gaia Schiavon, medicinsk onkolog, direktörläkare, IMED Biotech Unit på AstraZeneca.

"Vi ser fram emot att presentera resultaten vid ASCO som visar att DiviTum kan utvärdera behandlingseffekt för patienter med spridd bröstcancer som behandlas med endokrina standardbehandlingar. Det stora antalet patienter som ingår i försöket bidrar också till styrkan i resultaten. Vi uppskattar samarbetet med ledande läkemedelsföretag, som AstraZeneca, och stöder utvecklingen av nya och förbättrade cancerbehandlingar för bättre patientutfall.” säger Anders Rylander, VD Biovica.

Ref. Malorni L et al, ASCO Annual Meeting 2018; abstract #12031 http://abstracts.asco.org/214/AbstView_214_219453.html

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No