Positiva DiviTum®TKa-resultat publicerade i npj Breast Cancer

2022-03-22 09:30

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att positiva resultat för standardbehandlingen CDK 4/6 har publicerats i npj Breast Cancer, en open access-tidskrift från Nature med målet att publicera den bästa forskningen inom bröstcancer och bröstcancerbehandling. Resultaten kommer från en klinisk studie vid University of Nebraska Medical Center och Washington University School of Medicine i USA. Studien stödjer användningen av DiviTum®TKa för att monitorera behandlingseffekt och förutsäga behandlingssvar på CDK 4/6-hämmaren palbociclib, en standardbehandling vid spridd bröstcancer.

"Publikationen i npj Breast Cancer är ett stort erkännande för DiviTum®TKa. Det är imponerande hur DiviTum®TKa visar en förmåga att identifiera sjukdomsprogression många månader före bilddiagnostik. Publikationen är ännu ett viktigt steg för att etablera testet som ett rutinverktyg vid monitorering av spridd bröstcancer”, säger Anders Rylander, vd för Biovica.

Studien undersöker förmågan hos DiviTum®TKa att tidigt förutsäga behandlingseffekt och vara ett verktyg för seriell monitorering av kvinnor med spridd bröstcancer. Studien testar ett nytt doseringsschema för en CDK 4/6-hämmare (palbociclib) och använder DiviTum®TKa för att förutsäga behandlingssvaret. Serumprover från 51 patienter samlades in före och under behandling.

Resultaten visar att patienter med tumörrespons eller ingen sjukdomsprogression som bästa svar hade signifikant lägre DiviTum®TKa-värden innan behandlingsstart än patienter som hade progressiv sjukdom som sitt bästa svar. Under seriell monitorering förutspådde en ökning av tymidinkinasaktivitet (TKa) sjukdomsprogression flera månader innan det konstaterades med bilddiagnostik. Forskarna drar slutsatsen att serum-TKa-nivåer före och under behandling är lovande när det gäller att förutsäga behandlingssvar och vid monitorering av behandling med palbociclib.

"Resultaten från vår studie stöder användning av DiviTum®TKa för att monitorera behandlingseffekt och förutsäga behandlingssvar på palbociclib, en standardbehandling för kvinnor med spridd bröstcancer. Det är intressant att lära sig att DiviTum®TKa kan identifiera progression många månader före bilddiagnostik”, säger Jairam Krishnamurthy, huvudprövare för studien vid Division of Oncology/Hematology, University of Nebraska Medical Center.

De första resultaten av denna CDK 4/6-doseringsstudie presenterades vid världens ledande bröstcancerkonferens, SABCS, i början av december 2020.

Länk till artikeln: https://www.nature.com/articles/s41523-022-00399-w

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No