Nya studieresultat stödjer utvärdering med DiviTum® vid behandling av pankreascancer

2017-11-21 08:00

Uppsala, Sverige, 21 november, 2017. I samarbete med Universitetet i Heidelberg, Tyskland, publiceras resultat från en klinisk studie på pankreascancer i tidskriften Pancreas. Resultaten visar att Biovicas teknik DiviTum kan ge en tillförlitlig prognos och utvärdera behandling som ges till patienter med pankreascancer.

Studien som omfattade 404 patienter, visar för första gången att DiviTum kan användas som en dynamisk biomarkör före och under behandlingen av patienter med pankreascancer. DiviTum kunde i studien ge viktiga svar angående prognos och även utvärdera hur effektiv behandlingen var. Resultaten visar att Biovicas test var prognostisk för totalöverlevnad hos samtliga patienter. Studien visar även att DiviTum kunde utvärdera hur effektiv läkemedelsbehandlingen var inför operation. Patienter med låga DiviTum värden efter avslutad behandling hade signifikant längre överlevnad jämfört med patienter med höga värden.

Pankreascancer är en av de dödligaste formerna av cancer.  Det finns därför ett stort behov av nya biomarkörer för utvärdering av sjukdomen och behandlingseffekt. Genom snabbare och bättre utvärdering av cancerbehandlingar är Biovicas mål med DiviTum att erbjuda ett effektivare test för utvärdering av behandling. Biovica har tidigare visat DiviTums potential som en dynamisk biomarkör inom spridd bröst-, lung- och gastrointestinalcancer. Studien med Universitetet i Heidelberg demonstrerar nu DiviTums potential även inom pankreascancer.

DiviTum mäter tymidinkinasaktivitet i ett blodprov och är ett praktiskt, icke-invasivt test för att förutsäga utfall och utvärdera behandlingen av solida tumörer. Biovica har ett pågående studieprogram omfattande mer än 10 kliniska studier och 1 500 patienter för att dokumentera DiviTums unika förmåga att analysera solida tumörer.

"Det är mycket viktigt att veta om en behandling är effektiv eller inte. Dessa resultat visar att DiviTum kan användas för att ge en tillförlitlig prognos och vägledning angående terapins effekt hos patienter med pankreascancer. Vår studie är den första som visar att ett blodbaserat test som DiviTum kan ge viktig prognostisk information till läkare som behandlar patienter med pankreascancer och vara ett verktyg för tidig utvärdering av effekten av neoadjuvant terapi och olika behandlingsalternativ. Dessutom, trots att biomarkören CA 19-9 är dagens standardtest för pankreascancer, kan DiviTum, för patienter med låga eller inga CA 19-9 värden vara en alternativ screeningmarkör", säger Dr Klaus Felix, Ph.D, studieansvarig,  Institutionen för allmän kirurgi, Universitetet i Heidelberg.

"Resultaten som presenteras från vårt samarbete med Dr Felix vid Heidelbergs universitet visar användbarheten av DiviTum för prognos och utvärdering av behandlingseffekt för patienter med pankreascancer. Detta bygger vidare på redan publicerade data på andra tumörformer och ger ytterligare stöd till DiviTums potential utanför vårt omfattande studieprogram på bröstcancer. Resultaten styrker ytterligare vårt långsiktiga mål att etablera DiviTum som ett standardverktyg för att förutsäga behandlingseffekt och tidigt utvärdera behandlingars effektivitet på patienter med solida tumörer”, säger Anders Rylander, VD Biovica.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No