Nya studieresultat presenterade på ASCO stöder uppföljning av avancerad bröstcancerbehandling med DiviTum®

2018-05-17 09:15

AstraZeneca-studien EFECT utvärderade hormonella standardbehandlingar för kvinnor med avancerad bröstcancer och DiviTum® användes för att övervaka behandlingseffekt. 244 patienter fick blodprover analyserade med DiviTum® i ett samarbete mellan AstraZeneca, Pratosjukhuset, Italien, Institute Jules Bordet, Belgien, British Columbia Cancer Agency, Kanada och Biovica, Sverige.

DiviTum mäter enzymet tymidinkinas (TK) aktivitet i serum som spelar en kritisk roll i DNA-syntesen och celltillväxt. Studieresultaten påvisar att serum TK är en cirkulerande markör som mätt med DiviTum är prognostisk och ger viktigt information om hur effektiv behandlingen är under pågående hormonterapi (monitorering). Genom att utvärdera nivåerna av TK under behandlingen kan DiviTum tillhandahålla viktig information som underlag för behandlingsbeslut av läkare. Patienter som är resistenta mot pågående hormonterapier kan identifieras, vilket möjliggör byte till bättre, alternativa behandlingar.

Den årliga ASCO konferensen (American Society of Clinical Oncology) arrangeras 1–5 juni i Chicago och är världens största vetenskapliga cancerkongress (40 000 deltagare år 2017).

"Endokrin terapi är att föredra för patienter med metastaserande bröstcancer som uttrycker hormonreceptorer; men som kliniker har vi för närvarande inte verktyg för att snabbt identifiera de patienter som kommer att få bra effekt med enbart endokrin terapi, eller vilka som kan behöva ytterligare behandling. Resultaten från vårt arbete med DiviTum är spännande och bekräftar hos ett större antal patienter vår tidigare observation att detta test verkligen kan hjälpa läkare med denna svåra uppgift. DiviTum kommer säkert att bli ett mycket användbart verktyg för utveckling av innovativa kliniska prövningar inom detta område och slutligen för klinisk praxis". – säger Dr Luca Malorni, MD, PhD, Pratosjukhuset, Italien.

"Dessa resultat förstärker vad vi har sett i tidigare studier, vilket visar att DiviTum kan ge kliniskt relevant information som är fördelaktig för kvinnor med avancerad bröstcancer på hormonbehandling" – säger Anders Rylander, VD Biovica och fortsätter "Vi är övertygade om att DiviTum kommer att bidra till att cancerpatienter får bästa möjliga behandling."

Ref. Malorni L et al, ASCO Annual Meeting 2018; abstract #12031 http://abstracts.asco.org/214/AbstView_214_219453.html

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No