Nya resultat stödjer att DiviTum® återspeglar respons av palbociclib

2018-11-28 09:15

Nya resultat med DiviTum® kommer att presenteras vid San Antonio Breast Cancer Symposium, 4-8 december. Resultaten kommer från ett samarbete med Pratosjukhuset, Italien och Baylor College, Houston, USA och stödjer DiviTum® som en biomarkör för att utvärdera effekt av ett nytt målriktat bröstcancerläkemedel.

Palbociclib är ett framgångsrikt, målriktat läkemedel från Pfizer för kvinnor med spridd bröstcancer. Läkemedlet lanserades 2015 och säljer för mer än $2 miljarder per år. Det finns i dagsläget inga biomarkörer som används för prognos och uppföljning av patienter som behandlas med palbociclib. 

Studiedata visar att tymidinkinas kan vara en tidig markör för att reflektera tillväxthämning och respons av palbociclib.

“Denna studie ger mer förståelse och kunskap om effekterna av palbociclib-behandling på cellulär nivå och underlag att effekten av palbociclib kan mätas med DiviTum® och är direkt relaterad till behandlingseffekt,“ säger Dr Luca Malorni, Pratosjukhuset, Italien.

"I denna prekliniska studie kan vi återupprepa samma mönster vi har sett i kliniska studier. Detta stärker vår hypotes att DiviTum® är värdefullt som en farmakodynamisk markör av CDK 4/6-hämmare. Vårt mål är att bidra till en mer individualiserad cancerbehandling för bästa möjliga utfall för patienten" säger Anders Rylander, VD Biovica.

Referens till studien som presenteras:

https://www.abstracts2view.com/sabcs18/view.php?nu=SABCS18L_668 

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No