Nya positiva studieresultat stöder tidig utvärdering av bröstcancerbehandling med DiviTum®

2018-03-28 08:00

Uppsala, 2018-03-28

Resultat från en studie av kvinnor med spridd bröstcancer visar att DiviTum kan ge en snabbare utvärdering av behandlingseffekt än dagens standardmetoder och en precis prognos.

Studien omfattar 31 kvinnor och genomfördes på sjukhuset i Prato, Italien. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Oncotarget och bevisar att DiviTum kan utvärdera effekten av standardbehandling redan en månad efter behandlingsstart. Patienter med minskande DiviTum värden levde betydligt längre utan sjukdomsprogress. Patienter med ökade värden hade en kortare tid till progress.

Resultaten stödjer användande av DiviTum vid tidig bedömning av behandlingseffekt vilket potentiellt kan förbättra utfallet för cirka 350 000 kvinnor i USA och Europa diagnostiserade med hormonpositiv spridd bröstcancer. Med nuvarande metoder för att utvärdera effekten av behandlingen tar det ca tre-fyra månader att utvärdera om en behandling är effektiv eller ej. DiviTum kan ge svar redan efter en månad, vilket kan vara nyckeln när beslut fattas om att fortsätta eller byta behandling för ett bättre utfall. 

"Jag tror att det här kommer att göra en stor skillnad för patienterna och jag hoppas att det snart kommer att finnas tillgängligt i kliniskt bruk. Förutom nya läkemedel vilket är positivt, tror jag att verktyg som DiviTum är ännu viktigare eftersom de tillåter läkaren att bättre utnyttja de tillgängliga läkemedlen", säger Dr Luca Malorni, huvudprövare i studien, Pratosjukhuset, Italien.

"Den grupp patienter som deltog i studien motsvarar 80% av de kvinnor som lever med bröstcancer. Resultaten påvisar att DiviTum kan ge tidig återkoppling vid utvärdering av behandlingseffekt för denna stora och betydelsefulla patientgrupp. Biovica strävar efter att upprepa dessa viktiga resultat för fler patienter för att kommersiellt tillhandahålla DiviTum som ett standardverktyg för snabb utvärdering av behandlingar vid spridd cancer." säger Anders Rylander, VD Biovica.

Ref. Bonechi M et al, Oncotarget 2018; https://doi.org/10.18632/oncotarget.24700 

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No