Lunds Universitet inkluderar DiviTum® i en studie för att effektivare utvärdera behandlingseffekt hos bröstcancerpatienter

2017-04-11 09:30

Lunds Universitet väljer att inkludera Biovicas test DiviTum® i en studie av 150 kvinnor med spridd bröstcancer. Syftet med studien är att snabbare kunna utvärdera effekten av behandlingen än med dagens standardmetoder. Lunds universitet köper ca 550 DiviTum-analyser av Biovica.

Patienterna i studien får olika varianter av standardbehandlingar vilket innebär att värdet av DiviTum® prövas på en betydligt större patientgrupp än i Biovicas tidigare presenterade studier inom bröstcancer. Resultatet av studien förväntas vara tillgängligt senast under första halvåret av 2018.

Dagens standardmetod för utvärdering är bildiagnostik, vilket kräver ca tre månader för att få svar på om behandlingen är effektiv. DiviTum® har tidigare visat sig kunna ge svar på behandlingseffekt redan efter två veckor för kvinnor som behandlas med en ny typ av behandling, CDK-hämmare. Målet är att kunna återupprepa dessa resultat för de behandlingar som ingår i studien, dvs antihormonell terapi, kemoterapi och antikroppar.

”Det är glädjande att Lunds Universitet väljer att använda DiviTum® för att utvärdera behandlingseffekt. Med vårt deltagande i denna studie vill vi bidra till att ännu fler cancerpatienter får rätt behandling tidigare. Med DiviTum® vill vi visa att vi snabbare än med dagens bilddiagnostiska metoder kan ge svar på om behandlingen är effektiv”, säger Anders Rylander, VD Biovica. 

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No