Lovande DiviTumTKa-resultat från Novartis BIOITALEE-studie presenteras vid ESMO

2021-09-14 08:00

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att DiviTumTKa-resultat från den stora Novartis BIOITALEE-studien kommer att presenteras som en poster på konferensen European Society for Medical Oncology (ESMO) 16–21 september 2021. Resultaten stärker DiviTumTKas potential som verktyg för monitorering av behandling med CDK4/6-hämmare.

Resultaten från en stor oberoende studie med en CDK4/6 hämmare och DiviTum®TKa för behandlingsmonitorering av 287 patienter med spridd bröstcancer presenteras på den ledande ESMO-kongressen.

”Jag är glad att se att resultaten som presenteras på denna CDK4/6-hämmare, ribociclib, överensstämmer med tidigare CDK4/6-resultat, exempelvis för palbociclib. Studieresultaten är mycket uppmuntrande och kan tjäna som referens för att använda DiviTum®TKa för monitorering av CDK 4/6-behandlingar vid HR-positiv spridd bröstcancer”, säger Anders Rylander, vd för Biovica.

Studien drar slutsatsen att TKa verkar vara en ny lovande prognostisk, prediktiv och monitorerande biomarkör hos patienter med HR-positiv/HER2-negativ spridd bröstcancer som behandlas med ribociclib plus letrozol som första linjens behandling. TKa-värdet innan behandling och dynamiska TKa-förändringar gav oberoende värdefull information. Brist på TKa-suppression vid dag 15 indikerar primär resistens och dålig prognos. TKa-återhämtning vid den andra behandlingscykelns första dag kan indikera tidig anpassning till ribociclib plus letrozol, medan ihållande suppression verkar identifiera patienter med ihållande behandlingseffekt och utmärkt prognos.

Länk till poster: https://cslide.ctimeetingtech.com/esmo2021/attendee/confcal_4/presentation/list?q=292P+-+

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No