Lars Holmqvist till Biovica som Senior Advisor

2018-09-28 08:00

Lars Holmqvist blir Senior Advisor till Biovica. Han kommer att bidraga till Biovicas kommersialiseringsstrategi och vara till mycket stor hjälp som strategiskt stöd för kommande års marknadsetablering i USA och Europa.

Under sin tid som President och CEO för cancerdiagnostik företaget Dako, reformerade Lars Holmqvist företaget till att bli ett komplett och mycket konkurrenskraftigt diagnostikföretag inom sina marknadssegment. Lars medverkande även till att EQT sålde Dako till Agilent Technologies 2012 till en av de högsta värderingarna inom Life Science området.

Lars har under de senaste åren verkat som Senior Advisor Life Science för Bain Capital Private Equity. Han har tidigare även innehaft ledande internationella befattningar inom läkemedel och medicinteknikföretag såsom Applied Biosystems Inc., Medtronic Europe Sarl, Boston Scientific Europe och Pharmacia.

”Jag är både glad och mycket nöjd med att Lars Holmqvist ansluter till Biovica i denna spännande tid. Med sin långa erfarenhet och breda kompetens inom hälso-sjukvårdsområdet kommer Lars tillföra stort värde inför stundande kommersialisering av DiviTum”, säger Anders Rylander, VD på Biovica International AB.

Lars Holmqvist är i dagsläget engagerad som styrelseledamot i Lundbeck Fonden, H Lundbeck A/S, ALK-Abelló A/S, Tecan AG, Vitrolife AB och BPL Plc-UK.

”Under min tid som President och CEO på Dako investerade bolaget i ett flertal s.k ledande companion diagnostika som resulterade i globala utvecklingsavtal med ett flertal av de s.k ”big pharma”. Jag är övertygad om att individanpassade behandlingar kommer att fortsätta revolutionera sjukvården, både med hänsyn till den enskilda individen i behov av behandling men även med hänsyn till vårdkostnader. Jag ser därför en stor potential med DiviTum och ser nu mycket fram emot att få stödja ledningen med att utveckla den till fullo”, säger Lars Holmqvist.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No