DiviTum®TKa-resultat från SWOG-studien publicerade i Clinical Cancer Research

2021-09-15 08:00

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att DiviTum®TKa-resultat från en analys av prover från den stora SWOG S0226-studien har publicerats i den högt rankade vetenskapliga tidskriften Clinical Cancer Research som ges ut av American Association for Cancer Research (AACR). De starka resultaten stöder användningen av DiviTum®TKa som ett verktyg för att övervaka sjukdomsprogression vid endokrin behandling hos kvinnor med hormonreceptorpositiv spridd bröstcancer.

"SWOG-forskare har visat att ett blodserumtest kan identifiera vilka av dessa patienter som har långsamt växande sjukdom som skulle kunna kontrolleras med endast ett aromatashämmande piller", säger artikelns medförfattare, Dr. Lajos Pusztai, MD, PhD, Yale University Cancer Center.

”Vi är mycket stolta över att se de starka DiviTum®TKa-resultaten publiceras i Clinical Cancer Research. Denna mycket välrenommerade vetenskapliga tidskrift av AACR fokuserar på innovativ klinisk och translationell forskning som länkar ihop laboratoriet och kliniken. Publikationen är ett stort erkännande för DiviTum®TKa och ett viktigt steg för att etablera testet som ett standardverktyg för övervakning av behandling av spridd bröstcancer till förmån för patienter och betalare”, säger Anders Rylander, vd för Biovica.

Som tidigare meddelats visar resultaten att patienter med låga TKa-nivåer (med en fördefinierad cut-off) före behandlingsstart får ett betydligt bättre utfall än patienter med höga TKa-nivåer. Progressionsfri överlevnad (PFS) var 17,3 mot 11,2 månader och total överlevnad (OS) var 58 respektive 30 månader. Dessutom observerades liknande resultat under behandlingen, där patienter med lågt TKa visade signifikant längre PFS och OS. Dessutom stöder resultaten den potentiella kliniska användningen av DiviTum®TKa för att identifiera patienter med låga TKa-värden som bäst lämpade för endokrin monoterapi, medan de med förhöjda TKa-värden verkar dra nytta av kombinationsbehandlingar.

Analysen mätte nivåer av tymidinkinasaktivitet (TKa) i 1726 serumprover från mer än 400 patienter i SWOG S0226 och är den största studien att utvärdera DiviTum®TKa för prognostisk och seriell övervakning av spridd bröstcancer. Studien utgör grunden för den kliniska valideringen av DiviTumTKa i Biovicas 510(k)-ansökan till FDA. DiviTum®TKa väntar på godkännande och är inte tillgängligt för försäljning i USA.

Länk till studie: Clinical Cancer Research 

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No