DiviTum® TKa-resultat presenteras på ASCO

2023-06-01 16:02

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att en poster med DiviTum® TKa-resultat från SWOG-studien S0226 kommer att presenteras vid världens största cancerkonferens, ASCO, söndagen den 4 juni. Resultaten stöder användningen av DiviTum TKa som ett unikt biomarkörstest som ger viktig klinisk information om patienter med HR-positiv spridd bröstcancer.

Studien jämför resultat från DiviTum TKa och CA 15-3, en biomarkör som för närvarande används rutinmässigt vid behandling av spridd bröstcancer. Studiens utredare drar slutsatsen att:

  • DiviTum TKa-värden vid behandlingsstart är mycket prognostiska hos patienter med HR-positiv spridd bröstcancer som påbörjar första linjens systemiska endokrina behandling (lågt TKa vid behandlingsstart = överlägsen prognos)
  • CA 15-3 vid behandlingsstart är inte prognostisk vid behandlingsstart utan efter tre behandlingscykler
  • Högt TKa och högt CA 15-3 vid behandlingsstart ger sämre prognos
  • DiviTum TKa och CA 15-3 är komplementära biomarkörer vilket kan ge en mer komplett bild av sjukdomsstatus.

"Resultaten bekräftar DiviTum TKas förmåga att monitorera och förutsäga resultat vid hormonreceptorpositiv spridd bröstcancer vilket möjliggör mer välgrundade behandlingsbeslut. Det är mycket glädjande att DiviTum TKa kan komplettera och förbättra dagens standardmetoder för monitorering av bröstcancer, till nytta för patienterna och för ökad kliniska användningen av DiviTum TKa”, säger Anders Rylander, vd för Biovica.

Länk till studien: https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/222604
Ref. E Cobain et al, J Clin Oncol 41, 2023 (suppl 16; abstr 1076)

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No