DiviTum® TKa-resultat presenteras på ASCO, världens största cancerkonferens

2024-05-30 08:30

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att resultat med DiviTum® TKa från den spanska GEICAM/2014-12 FLIPPER-studien kommer att presenteras på världens största cancerkonferens, det årliga ASCO-mötet den 2 juni 2024 kl. 9.00 – 12.00 CDT. Data stödjer användningen av DiviTum TKa för att förutsäga resultat och progression vid första linjens behandling av patienter med hormonreceptorpositiv (HR+) spridd bröstcancer och ger viktig klinisk information om behandlingsfördelar.

Studien, som är den första placebokontrollerade studien för DiviTum TKa, analyserade nivåer av tymidinkinasaktivitet (TKa) med hjälp av DiviTum TKa hos 189 patienter som antingen behandlades med den endokrina terapin fulvestrant plus CDK4/6-hämmaren palbociclib eller med fulvestrant plus placebo. Efter SWOG-studien är denna studie den näst största med DiviTum TKa med 910 plasmaprover som samlades in vid behandlingsstart och var tredje månad under det första året av behandling. Forskarna i studien drar slutsatsen att:

– Låga värden för DiviTum TKa vid behandlingsstart förutspår bättre progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad.
– Högre TKa vid behandlingsstart och vid 12 veckor upptäcktes hos patienter som försämrades inom 12 månader.
– Vid progression tenderade patienter som behandlades med fulvestrant plus palbociclib att ha högre TKa-nivåer än de som behandlades med fulvestrant plus placebo, vilket återspeglar snabbare växande tumörer.
– Höga TKa-värden vid behandlingsstart förutspådde kortare total överlevnad i gruppen som behandlades med fulvestrant plus palbociclib.

”Resultaten bekräftar DiviTum TKa:s förmåga att monitorera och förutsäga resultat vid första linjens behandling av patienter med HR+ spridd bröstcancer vilket möjliggör mer informerade behandlingsbeslut. Det är mycket tillfredsställande att DiviTum TKa fortsätter att prestera så pålitligt med olika typer av kombinationsbehandlingar med CDK4/6-hämmare vid monitorering av första linjens behandling av spridd bröstcancer till förmån för patienter och för ökad klinisk användning av DiviTum TKa”, säger Anders Rylander, vd för Biovica.

"Som kommersiell partner till Biovica i Spanien och Portugal är jag exalterad över att en spansk onkologigrupp publicerar så starka och lovande resultat med den nya biomarkören DiviTum TKa. Vår onkologienhet är dedikerad till precisionsonkologiska lösningar för att säkerställa bästa möjliga resultat för cancerpatienter. DiviTum TKa visar sin förmåga att förutsäga patientresultat vilket kan leda till tidigare behandlingsförändringar och bättre patienthantering,” säger Bahdja Benkherouf, chef för onkologienheten på Biovicas partner Palex.

Länk till studien:
https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2024.42.16_suppl.1028
Ref. J. Albanell, et al, J Clin Oncol 42, 2024 (suppl 16; abstr 1028)

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No